Eldarit - kambaba a nebula

Eldarit je zastřešující termín pro drahé kameny označované jako "jaspis kambaba" a "Nebula stone". Oba druhy drahých kamenů jsou si vzhledově i složením podobné.

Drahý kámen eldarit, kambaba

Na foto: eldarit (kambaba), tromlovaný kámen o velikosti 5,6cm a hmotnosti 116g

  • "Kambaba" pochází z Madagaskaru, má černé kruhy na zeleném pozadí. Původ slova "Kambaba" (někdy psáno kabamba nebo kambamba) je nejasný. S největší pravděpodobností se jedná o obchodní název bez jakéhokoliv významu.
  • "Nebula" pochází z Mexika a má zelené kruhy na černém pozadí. Název "Nebula stone" si nárokují ochranou známkou objevitelé Ron a Karen Nurnbergovi. Angl. "nebula" = mlhovina (mezihvězdné mračno prachových částic a plynů).
  • V obou případech se jedná o vulkanickou horninu konkrétně ryolit.

kambaba-vs-nebula-stone

Na obr.: fotokoláž pro porovnání, "Kambaba" vlevo a "Nebula stone" napravo. Zdroj fotografie "Nebula stone" do koláže pochází se stránek nálezců této estetické horniny: www.nebulastone.com

Kambaba není jaspis ani stromatolit

U "jaspisu kambaba" je často uváděno, že se jedná o prokřemenělý fosilní stromatolit, přičemž zelenou barvu kamene mají na svědomí zkamenělé sinice nebo řasy. Německý nezávislý institut pro testování drahých kamenů (EPI) zkoumal drahé kameny, označované jako "kambaba" (Madagaskar) i "nebula" (Mexiko). Tenkovrstvou rentgenovou difrakční analýzou zjistil, že se jedná horniny vulkanické, přesněji ryolit (směs křemene, živce, pyroxenů, amfibolu a dalších složek). Což vyvrací tvrzení, že jde o horniny usazené (stromatolit).

Dále v žádném ze zkoumaných vzorků nebyl detekován jaspis, a proto i označení "jaspis" je zavádějící. Drahé kameny označované jako "Kambaba" a "Nebula" se od sebe liší množstvím jednotlivých minerálů, jejich rozšířením a případně i typem matečné horniny. Z mineralogického hlediska jsou si však obě horniny velmi podobné, a proto lze pro ně přijmout zastřešující termín "eldarit". [1]

eldarit-jaspis-kambaba

Na foto: tromlované kameny eldaritu (kambaby)