Eldarit - kambaba a nebula

Eldarit je zastřešující termín pro drahé kameny označované jako "jaspis kambaba" a "Nebula Stone". Oba druhy drahých kamenů jsou si vzhledově i složením podobné.

Prodej eldaritu - jaspisu kambaba.

Drahý kámen eldarit, kambaba

Na foto: Eldarit (kambaba), tromlovaný kámen o velikosti 5,6cm a hmotnosti 116g

  • "Kambaba" pochází z Madagaskaru, má černé kruhy na zeleném pozadí. Původ slova "kambaba" (někdy psáno kabamba nebo kambamba) je nejasný. S největší pravděpodobností se jedná o obchodní název bez jakéhokoliv významu.
  • "Nebula" pochází z Mexika a má zelené kruhy na černém pozadí. Název "Nebula Stone" si nárokují ochranou známkou objevitelé Ron a Karen Nurnbergovi. Angl. "nebula" = mlhovina (mezihvězdné mračno prachových částic a plynů).
  • V obou případech se jedná o vulkanickou horninu, konkrétně ryolit.

kambaba-vs-nebula-stone

Na obr.: Fotokoláž pro porovnání, "Kambaba" vlevo a "Nebula Stone" napravo. Zdroj fotografie "Nebula Stone" do koláže pochází se stránek nálezců této estetické horniny: www.nebulastone.com

Kambaba není jaspis ani stromatolit

U kambaby je často uváděno, že se jedná o prokřemenělý fosilní stromatolit, přičemž zelenou barvu kamene mají na svědomí zkamenělé sinice nebo řasy. Německý nezávislý institut pro testování drahých kamenů (EPI) zkoumal drahé kameny, označované jako "kambaba" (Madagaskar) i "nebula" (Mexiko). Tenkovrstvou rentgenovou difrakční analýzou zjistil, že se jedná o horniny vulkanické, přesněji ryolit (směs křemene, živce, pyroxenů, amfibolu a dalších složek), což vyvrací tvrzení, že jde o horniny usazené (stromatolit).

Dále v žádném ze zkoumaných vzorků nebyl detekován jaspis, a proto i označení "jaspis" je zavádějící. Drahé kameny označované jako "Kambaba" a "Nebula" se od sebe liší množstvím jednotlivých minerálů, jejich rozšířením a případně i typem matečné horniny. Z mineralogického hlediska jsou si však obě horniny velmi podobné, a proto lze pro ně přijmout zastřešující termín "eldarit". [1]

eldarit-jaspis-kambaba

Na foto: Tromlované kameny eldaritu (kambaby)

Naše nabídka eladritu - "jaspisu" kambaba.