Encyklopedie drahých kamenů - Mařík Karel

Encyklopedie drahých kamenů z pera významného českého gemologa Karla Maříka přináší odborným i laickým čtenářům přehled 240 druhů drahých kamenů, rozdělených do 5 kategorií podle frekvence používání a vzácnosti.

Encyklopedie drahých kamenů - Karel Mařík

U každého je uvedena tvrdost, chemické složení, index lomu, specifická váha, dvojlom, disperze, pleochroizmus a magnetická susceptibilita, přičemž všechny číselné údaje byly pro tuto publikaci důkladně revidovány. Vyjma toho autor u každého kamene zmiňuje lokalitu výskytu, obchodní názvy, odrůdy, zvláštní znaky, velikost, zajímavé unikáty, kameny podobné nebo imitace, jejich použití, úpravy a péči o ně.

ukázka z knihy Encyklopedie drahých kamenů - Karel Mařík

Důležitou součástí knihy je i obrazový doprovod v unikátním rozsahu více než 750 původních fotografií v jednotném provedení. Vyjma nich doplňují popis každého kamene piktogramy, které jasné určují možné barevné odstíny a odpovídající cenu.

  • Nakladatelství Plot
  • Formát: 238 x 150 x 28 mm
  • Kniha vázaná
  • Počet stran: 300 stran
  • ISBN: 978-80-7428-296-6
  • EAN: 9788074282966