Horniny a minerály - Monica Price, Kevin Walsh

V tomto atlasu hornin a minerálů naleznete více než 300 fotografií nejběžnějších vzorků hornin a minerálů z celého světa. Kniha je plná praktických a stručně podaných informací, oživená nádhernými fotografiemi. Jejíž užitečnost se projeví nejen v pohodlí domova, ale i v terénu a na cestách.

Horniny-a-mineraly-kniha

Obsah

 • Uspořádání této knížky 6
 • Co je to minerál? 8
 • Co je to hornina? 9
 • Určování hornin 10
 • Určování minerálů 14
 • Horniny usazené 20
 • Horniny vyvřelé 43
 • Horniny metamorfované 68
 • Rudné minerály 86
 • Horninotvorné minerály 142
 • Rejstřík pojmů 217
 • Index 219
 • Poděkování 224

 

Horniny-a-mineraly-kapesni-atlas-ukazka

V atlasu jsou fotografie vzorků minerálů a hornin v přírodním stavu. Fotografie každého vzorku v přírodním stavu jasně ukazuje jeho charakteristické vlastnosti. Jednotlivé odrůdy hornin a minerálů jsou vyobrazené samostatně.

Velikost každého vzorku si snadno představíte díky přirovnání k velikosti lidské ruky. Jasné a stručné popisky usnadňují určování vzorků.

Autoři knihy

Monica Price je asistentkou kurátora mineralogické sbírky v Přírodovědném muzeu (Museum of Natural History) Oxfordské univerzity. Píše texty pro různé knižní publikace a časopisy, věnuje se přednášení a pořádání workshopů o mineralogii pro děti i dospělé.

Kevin Walsh je výkonným ředitelem Přírodovědného muzea Oxfordské univerzity, kde také zastával pozici asistenta kurátora petrologické sbírky. Dříve přednášel o petrologii na univerzitě v Zimbabwe.

Přírodovědné muzeum oxfordské univerzity je domovem světově významných sbírek minerálů, hornin, fosilií, hmyzu a dalších živočišných druhů. Více informací najdete na webových stránkách muzea.

Horniny a minerály přebal, zadní část

Poprvé vydáno ve Velké Británii v roce 2005 nakladatelstvím Dorling Kindersley Limited 80 Strand, London WC2R ORL A Penguin Company Copyright O 2005 Dorling Kindersley Limited

Czech edition 2006, 2013, 2018 Nakladatelství Slovart, s. r. o. Translation © 2006 CLOWN CZ (Patricie Frecerová) Z anglického originálu Rock and Minerals vydaného nakladatelstvím Dorling Kindersley ve Velké Británii v roce 2005 přeložila Patricie Frecerová

Vydalo Nakladatelství Slovart, s. r. o., v Praze roku 2006, 2013, 2018 Odpovědný redaktor Jan Kraml Editor Jan Pavel Třetí vydání Sazbu zhotovil Alias Press, s. r. o., Bratislava Tisk TBB, a. s., Banská Bystrica Všechna práva vyhrazena.

ISBN 978-80-7529-662-7