Co je to meteoroid, meteor a meteorit?

Zkráceně: K Zemi se blíží meteoroid, v atmosféře uvidíme zazářit meteor (bolid) a na zem dopadne meteorit.

Prodej meteoritů.

Meteoroidy (mateřská tělesa meteoritů) vstupují do naší atmosféry obrovskou rychlostí 15 až 60 km/s a většina z nich se ve vzdušném obalu Země rozžhaví a následně shoří. Na obloze náhle bliknou, na chviličku se rozsvítí a záhy opět zhasnou. Takovému světelnému jevu se říká meteor (v češtině také povětroň nebo létavice), zjednodušeně "to" čemu říkáme: "padající hvězda". Nejčastěji meteoroidy pocházejí z meteorických rojů, které v určitých pravidelných obdobích zkříží dráhu Země. Jen ty větší prolétnou atmosférou a dostanou se na zemský povrch.

meteor

Na foto: Posádka Mezinárodní vesmírné stanice zachytila ​na fotografii meteor Perseid padající na Zemi nad Čínou v roce 2011. zdroj: NASA

Meteorit je kosmické těleso, které dopadlo na povrch Země (nebo jiné planety). Dopadová rychlost meteoritů záleží na jejich velikosti. Čím větší jsou, tím méně je atmosféra zbrzdí. Většina meteoritů padá z výšky kolem 20 km jen volným pádem. Odhaduje se, že na Zemi dopadne ročně asi 4000 tun meteorické hmoty. Podle složení lze meteority dělit na železné, kameno-železné a kamenné, přičemž kamenné jsou nejhojnější.

meteority

Naše nabídka meteoritů.