Drahé kameny z pohledu restaurátora a klenotníka - Radek a Irena Hanusovi

Velmi povedená knížečka kapesních rozměrů, stručně jasně popisuje jak se k drahých kamenům chovat, jak o ně pečovat a mnoho dalšího. V roce 2014 vyšlo rozšířené vydání o syntetické kameny a jejich vlastnosti jako reakce kamenů na teplo, hydroxidy, kyseliny a vůbec na vnější podněty. V případě koupi knihy tedy doporučujeme vydání rozšířené.

 • Počet stran: 57
 • Nakladatelství: Granit
 • Rozměry knihy: 12 x 17 cm
 • ISBN: 978-80-7296-092-9

drahe-kameny-z-pohledu-restauratora

Obsah

 • Úvod 8
 • Obecná doporučení 8
 • Čištění drahých kamenů ve špercích 9
 • Dublety a triplety 12
 • Původní postupy lepení a tmelení drahých kamenů 14 Původní lepidla a tmely 14
 • Návody k přípravě speciálních lepidel a tmelů 15
 • Péče o organolity 15
 • Čištění kamenů a ušlechtilých kovů 15
 • Odhad hmotnosti broušeného kamene ve šperku 16 Drahé kameny a jejich vlastnosti 18
 • Schéma nejběžnějších brusů 52
 • Schéma průchodu paprsku kamenem 52
 • Ukázky nejčastějších inkluzí 53
 • Literatura 56

RNDr. Irena Hanusová, Ph.D. (*1978) a RNDr. Radek Hanus (*1977) jsou absolventy Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Již více než deset let se intenzivně věnují výzkumu drahých kamenů, jejich identifikaci, genezi, vyhledávání a oceňování. Oba jsou soudními znalci v oboru drahé kovy a kameny. Jsou také autory více než 30 vědeckých publikací, intenzivně se věnují přednáškové činnosti. V rámci své praxe pracovali ve Vietnamu, Libyi, Súdánu, USA, Číně a Mongolsku. Kniha, kterou právě držíte v rukou, je ojedinělým výsledkem více než pětiletých experimentů s drahými kameny. Dává odpověď na mnohdy složité otázky chování drahých kamenů při kontaktu s kyselinami, hydroxidy a dalšími činidly, které jsou běžně využívány v každodenní zlatnické a restaurátorské praxi. Shrnuje informace o vhodnosti použití kamenů ve špercích a péči o ně.

Publikace je určena především lidem, kteří se zabývají výrobou šperků a jejich opravami. Návody a postupy popsané v této knize mohou využít také ti, kteří se chtějí správně starat o své šperky. V neposlední řadě kniha jistě potěší všechny, pro které jsou drahé kameny srdeční záležitostí.

drahe-kameny-z-pohledu-restauratora-a-klenotnika

Varování: V této knížce je uvedeno několik postupů čištění šperkových kamenů a cídění ušlechtilých kovů s využitím nejrůznějších (mnohdy jedovatých) chemikálií. Při práci je proto nutné dodržovat základní hygienické předpisy pro manipulaci s těmito látkami a pracovat v dobře větraných prostorách. Je zcela nemyslitelné některé práce provádět bez ochranných pomůcek (především rukavic a brýlí). Autoři publikace nenesou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví nebo majetku.