Kapesní atlas Minerály a krystaly - Rupert Hochleitner

Praktická příručka kapesního formátu k snadnému určování více než 600 minerálů podle barvy vrypu. Dokonale barevné fotografie, nákresy krystalů a srozumitelné popisy umožňují každému milovníkovi přírody proniknout do světa krystalů a minerálů. Knihu uzavírá malý kurs mineralogie.

 • 256 stran
 • 600 barevných fotografií
 • 350 nákresů krystalů
 • r.v. 1996,

 mineraly-a-krystaly-rupert-hochleitner-obalka

Kapesní atlas Minerály a krystaly - Rupert Hochleitner

Ukázka z knihy:

Určování minerálů - snadno a lehce. „Průvodce přírodou - Minerály a krystaly" má pro sběratele minerálů univerzální použitelnost: příruční kapesní formát, pevnou vazbu a váží pouhých 300 gramů. Tyto vlastnosti z něj činí ideální klíč na cesty i pro domov. Každý, kdo sbírá minerály, dobře ví že minerály se navzájem od sebe různým způsobem odlišují. Práv tento vzrušující aspekt originality znesnadňuje jejich určování aby i méně zkušeným sběratelům bylo určování minerálů co nejvíce ulehčeno: byl zvolen určovací systém, který je jak jednoduchý tak smysluplný. Minerály jsou seřazeny podle barvy vrypu jakožto jejich nejjistějšího určujícího znaku. Při určování nalezeného minerálu nám pomáhá i terčík v barvě vrypu umístěný na vnější straně tabulí barevných fotografií. Kniha obsahuje 600 vynikajících barevných fotografií nerostů, z nichž dvě třetiny, které byl pro tento účel nově vyfotografovány, představují opravdu typické vzorky. Precizní popisné texty obsahují všechny důležité údaje nezbytné k určení minerálu. Jako dodatečná pomoc slouží i kresby krystalů a tzv. ložiskové symboly (vysvětlení dole). Malý mineralogický slovníček poskytuje souhrn základních vědomost a výklad odborných pojmů. Obrázky a barevné fotografie na začátku a na konci knihy pomáhají k rozpoznání krystalových so stav, agregátních forem, typu, habitu i dvojčat minerálů.

Autor knihy: Rupert Hochleitner

Dipl. mineralog Dr. Rupert Hochleitner, specialista v oboru systematické mineralogie a minerálních paragenezí. Docent mineralogie na Volkshochschule v Mnichově a vedoucí redaktor mineralogického časopisu LAPIS.

mineraly-a-krystaly-rupert-hochleitner-malachit

mineraly-a-krystaly-rupert-hochleitner-ukazka

 • GU Průvodce přírodou
 • © 1986 by nakladatelství GmbH Grafe a Unzer, Mnichov
 • Czech edition 1996 by Nakladatelství Slovart, s. r. o., Praha
 • Z německého originálu Mineralien und Kristalle přeložili doc. ing. Stanislav Beneš, CSc. a doc. RNDr. Jaromír Ulrych CSc.
 • Odborná revize doc. RNDr. Jaromír Ulrych, CSc.
 • Odpovědná redaktorka RNDr. Marie Forejtová
 • Výtvarný redaktor Ladislav Donauer
 • Technická redaktorka Darina Mrláková
 • Sazba a zalomení ITEM, s. r. o., Bratislava
 • Tisk Zrinski, Čakovec (Chorvatsko)
 • ISBN 80-7209-002-X

Naše nabídka surových kamenů.