Svět krystalů - Helmut Zimmermann

Kniha "Svět krystalů" obsahuje po 48 stránkovém úvodním textu, napsaném všeobecně přístupnou formou, 96 vybraných fotografií typických krystalů z nejrůznějších světových nalezišť. Fotografie jsou zhotoveny jednobarevným ofsetovým tiskem. Čtenář je velmi názorně seznamován s krásami světa krystalů, když byl předtím v textové části upozorněn i na hospodářský význam nerostných surovin. 

svet-krystalu-helmut-zimmermann-kniha

Na konci svazku je uvedena tabulka, která podává systematický přehled nerostů, zobrazených v této knize. Několik poznámek, určených zejména pro milovníky fotografií a týkajících se techniky pořizováni snímků, toto dílo uzavírá.

 • SVĚT KRYSTALŮ
 • Textem doprovází PROF. DR. W. KLEBER
 • za spolupráce DR. E. FISCHERA, DR. H. PRESCHERA a DR. M. SOMMERA
 • Přeložil PROF. RNDR. J. KAŠPAR
 • Uspořádal E. PEUKERT
 • Počet stran: 140

Černobílá kniha velkého formátu (29,5 x 21,5 cm) s mnoha fotografiemi. Zajímavá je pasáž o vlastním fotografování pro knihu - v dnešní době digitální fotografie těžko představitelné :-) . Ke všem fotografiím je v knize uveden i popis minerálu - krystalu. Zajímavá kniha z pohledu zpracování, vydaná byla v nákladu 2 200 ks.

Svět krystalů

člověka vždy okouzloval a vábil, i když o vzniku krystalických látek, o zákonitostech jejich vnitřní a vnější stavby ani o jejich praktickém významu lidé většinou mnoho nevěděli. Seznámit široké vrstvy čtenářů se světem krystalů, upozornit je na jejich mnohotvárnost a rozmanitost, přivést je k tomu, aby si uvědomili, jak je lidský život krátký ve srovnání s existencí krystalů, a ukázat jim krásy a dialektické zákonitosti přírodního vývoje, to je účel naší knížky. Každý, kdo bude tuto obrazovou knihu prohlížet a číst, se jistě zamyslí nad otázkou vzniku krystalů nebo — jak říká mineralog — nad jejich genezí na nerostných nalezištích. Bude uvažovat o nerostných surovinách, které možná sám jako horník dobývá pod zemí, jako hutník taví ve vysokých pecích z rud, jako pracovník v chemickém průmyslu přeměňuje na nejrůznější výrobky, jako řemeslník přetváří ve spotřební zboží nebo jako lékař předepisuje ve formě léčiv svým pacientům. Čtenář pak zamyšleně odloží s pocitem obdivu ke schopnostem lidského ducha, který ovládl zákony krystalizace, nalezl způsoby, jak pěstovat umělé krystaly, a dokázal často zkrátit procesy v přírodě velmi zdlouhavé na pouhý zlomek času. Člověk však dovede krystalizaci také zabraňovat, jak to je nutné třeba při výrobě skla. Zkrátka: Člověk tvorbu krystalů ovládl; dělí je na užitečné a škodlivé. A přece stále vzhlíží s úžasem k obdivuhodnému mistrovství přírody.

svet-krystalu-helmut-zimmermann-1

 • Vydalo Státní nakladatelství technické literatury, n. p., v září 1959 jako svou 3138. publikaci
 • Typové číslo L 16-B 4-2-111-6314 v řadě chemické literatury
 • 44 stran textu, 96 obrazů
 • 2 tabulky
 • Hlavní redaktor RNDr. Adolf Balada
 • Odpovědný redaktor inž. Vladimír Spáčil
 • tisk 28. 7. 1959 
 • Výtisků: 2 200 
 • Vydání první - 301-03-8

svet-krystalu-helmut-zimmermann

svet-krystalu-helmut-zimmermann-obr