Svět minerálů - Jaroslav Bauer

Na barevných fotografiích seznamuje zájemce či budoucího sběratele s tvarovou i barevnou podobou nerostů. Jako podklad pro jejich určení slouží pouze vnější znaky, které je možné zjistit bud' pouhým okem, nebo pomocí jednoduchých pomůcek. 

Přehledně uspořádané tabulky obsahují informace o jejich vzniku, výskytu, fyzikálních vlastnostech a mnoho dalších užitečných informací. Minerály jsou řazené podle barev a tvrdosti. Určovací tabulky v závěru knihy umožňují poznávat nejběžnější minerály jednoduchým způsobem. Tento průvodce je užitečný nejen sběratelům minerálů, ale i těm, kteří obdivují jejich krásu.

svet-mineralu-jaroslav-bauer

 • Rok vydání: 2009
 • Počet stran: 168
 • Rozměry knihy: 14 x 20 cm
 • Nakladatelství: Granit
 • ISBN: 978-80-7296-062-0
 • EAN: 9788072960620

Barevný průvodce minerálů je obrazovým klíčem k určování nerostů. Na barevných fotografiích seznámí každého zájemce či budoucího sběratele s tvarovou i barevnou podobou minerálů. Dozví se o jejich vzniku, tvrdosti, fyzikálních vlastnostech, o tom, kde se vyskytují a mnoho dalších užitečných zajímavostí.

Ukázka z knihy:

Jak používat tuto knihu - Svět minerálů

Již odedávna uměl člověk velmi účelně využívat různé horniny, rudy a nerosty, které měly zvláštní nebo vynikající vlastnosti. Prvním mineralogem byl vlastně člověk doby kamenné. Pro nejrůznější fyzikální a chemické vlastnosti měly vždy minerály velký význam ve vědě a v technice. Jako suroviny jsou některé z nich pro moderní průmysl nepostradatelné. Okouzlují nás ale také svou tajemností a vzbuzují v nás estetické pocity.

Barevné obrázky jsme neřadili jen přísně systematicky, ale i z estetického hlediska. Pokročilý sběratel mezi nimi najde také vzácnější a méně známé nerosty, které se obvykle v populárních publikacích o kamenech neuvádějí.

Knížka má být zároveň srozumitelnou a praktickou pomůckou pro určování nerostů a to byl náročný úkol. Vždyť u širokého okruhu čtenářů, jimž je určena, nemůžeme předpokládat speciální znalosti krystalografie, chemie ani fyziky. I pro odborníky bývá přesné určení některého minerálu tvrdým oříškem, protože tentýž nerost může mít nejrůznější znaky. Jako podklad k určování minerálů jsme tedy použili pouze jejich vzhled, tj. vnější znaky, které můžeme zjistit buď pouhým okem, nebo některými jednoduchými zkouškami.

Nejnápadnějším, i když ne vždy rozhodujícím znakem minerálů je jejich barva, a proto jsme řadili kameny podle barev. Vyskytuje-li se nějaký nerost v různých barvách (a to se stává často), uvádíme jej v tabulkách pod různými barvami. Pro snadné a rychlé vyhledání minerálu podle barvy jsme jednotlivé stránky tabulek označili po straně příslušným barevným proužkem.

Dalším, na první pohled nápadným znakem minerálu je jeho lesk, a proto jsme popisované nerosty rozdělili na kovově a nekovově lesklé. V tabulkách jsme pak řadili nerosty podle stupně tvrdosti a podle běžného chemického systému používaného v mineralogii. K přesnějšímu určení jsme pak uvedli v jednotlivých kolonkách tabulek další, snadno zjistitelné vlastnosti, jako je barva vrypu, štěpnost a průsvitnost nebo průhlednost. Pro orientační určování jsme navíc připojili na konec knížky pomocné diagnostické tabulky.

Skutečné krystaly, které můžeme sami najít nebo vidět ve sbírkách, mají často nerovnoměrné plochy a jsou nepravidelně vyvinuté. U jednoho a téhož druhu nerostu, jako například u odrůd křemene, může být různá nejen barva (jak se s tím v tabulkách neustále setkáváme), ale často se mění i tvar krystalů. Příkladem nám mohou být co nejrozmanitější podoby krystalů obyčejného kalcitu.

Hlubší zájemce o krystalografii odkazujeme na odbornou literaturu. Naše kniha nemá být náhradou učebnice, ale především praktickou pomůckou pro sběratele. Proto se v úvodu jen krátce zmiňujeme o některých významných pojmech a vlastnostech nerostů.

Obsah knihy:

 • Jak používat tuto knihu str.6
 • Některé základní pojmy, Látkové složení minerálů str.7
 • Klasifikační systém nerostů, Vznik nerostů, Magmatická tvorba minerálů str.8
 • Vznik nerostů zvětráváním, Nerosty vzniklé jako chemické usazeniny str.9
 • Nerosty a horniny biologického původu, Vznik nerostů metamorfózou, Vnější vzhled nerostů, Krystaly str.10
 • Souměrnost krystalů, Vzhled a vývoj krystalů str.11
 • Agregáty, Dvojčatný růst krystalů 14
 • Povrch krystalových ploch, Pseudomorfózy 15
 • Fyzikální vlastnosti nerostů, Hustota, Vlastní soudržnosti (koheze), Tvrdost 16
 • Štěpnost, Barva, Lom, Jiné vlastnosti soudržnosti 18
 • Vryp 19
 • Lesk, Propustnost světla 20
 • Lom světla, Luminiscence, Tepelná vodivost a fyziologické vlastnosti 21
 • Magnetické vlastnosti 21
 • Radioaktivita, Chemické vlastnosti nerostů, Určování nerostů, Postup při určování 22
 • Příklady určování nerostů 23
 • Praktické rady sběratelům 24
 • Kde hledat nerosty, Jak se vybavit pro sběr 25
 • Práce v terénu, Ukládání a označování minerálů 26
 • Obrazová část, Poznámky a zkratky 27
 • Určovací tabulky podle fyzikálních vlastností 156
 • Rejstřík nerostů 166

svet-mineralu-jaroslav-bauer-ukazka

Naše nabídka minerálů - nerostů.