Světová naleziště drahých kamenů - Jiří Kouřimský

Brožura byla vydána jen v nákladu 330 výtisků, tím je těžko dostupná pro širší veřejnost. Kniha je psána na psacím stroji a následně přetisknuta. Jiří Kouřimský v ní popisuje nejdůležitější naleziště drahých kamenů na celém světě.

 • Rok vydání: 1986
 • Počet stran: 263
 • Ilustroval Lumír Šindelář
 • Vydal komitét symposia Hornická Příbram ve vědě a technice
 • Vytisklo reprografickě středisko VZUP,
 • Počet výtisků: 330 ks

svetova-naleziste-drahych-kamenu-jiri-kourimsky

Ukázka z knihy: RNDr. Jiří Kouřimský, CSc. Světová naleziště drahých kamenů

BARMA

Nejkrásnější rubíny světa pocházejí z Horní Barmy z oblasti Mogoku (nejdůležitější naleziště), z okolí Mandalaje a od Mytkynie mezi městy Sanka a Mogaung na sever odtud. Pouze mogokský rubínonosný revír zaujímá plochu téměř 900 km2 na levém (východním) břehu řeky Irawadi. Matečnou horninou je hrubozrnný bílý dolomitický mramor, patrně prekambrický, tvořící součást rulové, granulitové a břidličnaté formace. V těchto horninách se rubíny a doprovodné nerosty vyskytují poměrně vzácně, mnohem bohatší jsou jejich náplavy.

Z tohoto naleziště pocházejí také největší rubíny světa. V r. 1890 byla v Mogoku nalezena surovina o hmotnosti 80 gramů. Byla prý rozřezána na tři nestejně velké kusy a vybroušena. Největší rubín, zasazený ve šperku na světě vůbec, je podle posledních zjištění (Schubnel, 1972) v české Svatováclavské koruně. Pochází zřejmě rovněž z Barmy. Je to vyleštěný valoun, jehož hmotnost činí odhadem asi 200 až 260 karátů. Mé rozměry 39,5 mm x 36,5 mm x 14 mm. Je krásně červený a mění barvu ve směru pozorování (pleochroismus). Je prostoupen sítí jemných trhlinek, které jej činí trochu zakaleným. Na povrchu je opracován jen nedokonale. Tehdejším kamenářům dělal zřejmě při leštění větší potíže než podstatně měkčí spinely, tj. ostatní červené kameny na koruně. Ve sbírkách Národního muzea v Praze je další velký rubín z Mogoku. Je vybroušen do podoby dokonale kruhového briliantového brusu hmotnosti 27,12 karátů a o průměru 1,5 cm. Patří mezi největší fasetově broušené rubíny světa.

OBSAH

 • Úvod 1
 • 1. Evropa (mimo SSSR) 4
 • 1.2. Evropa (mimo ČSSR a SSSR) 39
 • 2. SSSR 54
 • 3. Asie (mimo SSSR) 83
 • 3.1. Východní Asie 83
 • 3.2. Jižni a Jihovýchodní Asie 95
 • 3.3. Asie - Blízký východ 118
 • 4. Afrika 132
 • 4.1. Severní Afrika 132
 • 4.2. Rozvojové země Rovníkové Afriky 149
 • 4.3. Jižní Afrika 175
 • 5. Amerika 188
 • 5.1. Severní Amerika 188
 • 5.2. Země Latinské Ameriky 205
 • 6. Austrálie a Oceánie 242
 • 6.1. Austrálie 242
 • 5.2. Ostrovy Tichého oceánu 259
 • Závěr 262

svetova-naleziste-drahych-kamenu-jiri-kourimsky-1

Naše nabídka broušených kamenů.