Lokality, naleziště minerálů a drahých kamenů

V České republice je nespočet lokalit minerálů a drahých kamenů. Sběratelé často dohledávají naleziště minerálů na internetu.

Ne každý ovšem přesné místo výskytu poskytne. Chrání tak lokalitu od nezodpovědných kopáčů, kteří často kopají na kšeft. V poslední době také přibývá lokalit, které byly úplně zdevastovány nebo vybrány.

Jak se tomu bránit? Být ohleduplný, sbírat pro vlastní potřebu, a když vykopu díru, tak ji po sobě taky zaházet.

Po kliknutí na mapu budete přesměrováni do aklikace ČGS. Aplikace je optimalizovaná pro přístup z PC, z mobilu je ovládání velmi složité až nemožné.

lokality-minerlau

Přesto se najdou sběratelé, nadšenci pro věc, kteří místo výskytu zdokumentují a zveřejní na svých webových stránkách. Toho jsme využily při sestavování tohoto seznamu odkazů. Původně jsme chtěli jednotlivé lokality navštívit, zdokumentovat jejich stav a možnosti nálezu, ale z časových důvodů to bohužel není v našich silách. 

Přinášíme vám odkazy, kde si dohledáte mnoho lokalit, často i s přesnou mapou, nejen v celé České republice, ale i v zahraničí. Pozn: Odkazy na lokality se vám otevřou v novém okně prohlížeče.

Mapy a průvodci po nalezištích ČR

Odkazy uvedené níže vedou na stránky Ústavu geologických věd, Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a České geologické služby (ČGS). Najdete tam velmi propracované aplikace a mapy určené jak široké veřejnosti, tak zájemcům o studium geologie.

Multimediální mineralogicko - petrografický exkurzní průvodce po území Čech

Autoři: Jindřich Štelcl, Václav Vávra; Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Cílem projektu bylo vytvoření multimediálního průvodce po významných geologických lokalitách na území Čech se zaměřením na jejich mineralogické a petrografické poměry.

Geologické lokality v Čechách

Geologické lokality v Čechách seřazené abecedně 

hematit maroko banner

Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska

Autoři: Jindřich Štelcl, Václav Vávra, Jiří Zimák

Tato webová stránka je výsledkem řešení projektu FRVŠ č. 1365/2005, "Multimediální mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska". Snahou autorů bylo zpracovat exkurzní mineralogické lokality pokrývající rovnoměrně celé zájmové území a vybrat takové, které zahrnují maximální variabilitu v mineralogických a petrografických jevech. Přestože do průvodce nebyla zahrnuta řada dalších velmi zajímavých lokalit, bude jimi stránka postupně doplňována a aktualizována.

Geologické lokality na Moravě

Geologické lokality na Moravě seřazené abecedně 

Mapa geologických lokalit 


Významné geologické lokality

Informace o geologických lokalitách v České republice jsou soustředěny v databázi Významných geologických lokalit. Tato databáze zahrnuje zvláště chráněná území v různém stupni ochrany a také další lokality vědecky významné či zajímavé, z nichž mnohé si zasluhují být k ochraně navrženy. Každý záznam obsahuje podrobnou geologickou charakteristiku lokality, stupeň a důvod ochrany, střety zájmů, lokalizaci včetně grafického znázornění (propojeno také s Mapovým serverem ČGS), popř. odkazy na literaturu. Z celkového počtu 2953 lokalit přístupných na internetu je více než 50% doprovázeno dokumentačními fotografiemi (12/2016).

Úvodní stránka geologických lokalit na stránkách ČGS 

Mapa významných geologických lokalit ČR 

banner pyrit jpg

Dekorační kameny

Databáze shromažďuje informace o horninách České republiky používaných k dekoračním a stavebním účelům u nás i v zahraničí. Tyto informace se týkají vlastností hornin, současného stavu lomů, jejich těžby a způsobu použití.

Mapy o dědictví ušlechtilých kamenů v ČR 

Úvodní stránka dekoračních kamenů na stránkách ČGS 


Stránky sběratelů minerálů a drahých kamenů s lokalitami


Výskyty křemenných polodrahokamů při hornické činnosti v Krušných horách a Podkrušnohoří

Současná situace lokalit a možnosti jejich zachování
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most, Autoři: Michal Řehoř, Marcela Šafářová, Tomáš Lang

Region severozápadních Čech zahrnující oblast Krušných hor zhruba od Jáchymova po Ústí nad Labem, severočeskou pánev a oblast Českého středohoří zaujímá v historii těžby ozdobných kamenů zcela výjimečné místo. Konkurovat mu mohou snad jen achátové lokality v Podkrkonoší a naleziště safírů na Jizerské louce. Historicky významné lokality drahých kamenů jsou v severozápadních Čechách soustředěny do dvou oblastí. První z nich tvoří pás především ametystových lokalit na hřebeni a svazích Krušných hor. Je jich celá řada, jen málo z nich je však vázáno na historickou hornickou činnost. Druhou oblastí jsou ložiska pyropu v Českém středohoří. Třetí oblast nemá historický význam, je však vázána na současnou hornickou činnost, především těžbu hnědého uhlí. Tento příspěvek je zaměřen na křemenné polodrahokamy Krušných hor a severočeské pánve. V oblasti Krušných hor se autoři detailněji zabývají lokalitami Ciboušov, Horní Halže a Přísečnice, v oblasti severočeské pánve pak lokalitami Ahníkov a důl Československé armády. Stručně jsou zhodnoceny i další, méně významné lokality. Příspěvek se zabývá geologickou situací nalezišť a charakteristikou jednotlivých drahých kamenů, podrobněji je pak hodnocen vývoj hornické činnosti a historický význam jednotlivých lokalit.

slon.diamo.cz 

banner malachit jpg

Minerály, naleziště, energie krajin

web nejen o brněnských lokalitách...

Na webu najdete naleziště minerálů - Brno a okolí (5x) a dalších asi 50 navštívených lokalit z Čech i Moravy. Stránky sběratele jsou plné zajímavých informací a určitě doporučujeme k přečtení.

kameny-krajina.cz  

banner brousene jpg

Sběratel nerostů - Jan Čermák

Stránky Jana Čermáka obsahují výběr z navštívených lokalit v ČR. Každá lokalita je dostatečně popsána nechybí originální fotografie naleziště i nálezů. Samostatnou kategorií na webu jsou nálezové zprávy. Doporučujeme.

sberatelnerostu.cz 


Stránky sběratele minerálů a zkamenělin Jakuba Myslivečka

Jakub Mysliveček na webu píše reportáže z lokalit, které sám navštívil. Hned na úvodní stránce píše " Tato stránka je hlavně takový zápisník z mých výprav a galerie mých minerálů a zkamenělin. Mimo samotné reportáže zde najdete zpracované informace o některých českých lokalitách, minerálech a také několik tematicky zaměřených článků." Lokality na webu jsou roztříděny podle jednotlivých krajů: Ústecký kraj (např: Divoká rokle, Dobrčice, Dřemčice, Jeníkov, Mariánská skála, Řepčice a další), Jihočeský kraj (Bližná, Bohouškovice, Lipno nad Vltavou...), Liberecký kraj (Doubravice, Horní Rokytnice, Studenec).

Stránky jsou aktualizované, a tak zde budete stále nacházet další a další informace. Jednoznačně doporučujeme navštívit.

strankymineraly.wz.cz 


Minerály České republiky - RNDr. Tomáš Kadlec

RNDr. Tomáš Kadlec svou pozornost věnuje především minerálům lokalit: Vlastějovice, Kutná Hora, Markovice, Libodřice, Prachovice, Malešov, Přibyslavice, Čejov, Nemojov, Stříbrná Skalice, Ledeč nad Sázavou, Černovice a další, o kterých publikuje na webu www.mineralogist.cz 

banner meteority jpg

Vybrané tištěné knihy s uvedenými nalezišti 

Drahokamy kolem nás - Lokality sběru minerálů v Česku a na Slovensku pro začátečníky i pokročilé: Toegel Vlastimil. Kniha obsahuje 722 fotografií, 40 map s lokalitami, 250 druhů minerálů více o knize na stránce doporučené literatury. 

Lokality vltavínů v knize České a moravské vltavíny - kolektiv autorů, Radek Hanus. V knize mimo jiné naleznete 60 stran popisů jednotlivých nalezišť vltavínů. Lokality jsou rozděleny na jihočeská, západočeská a moravská naleziště. Více v popisu knihy

banner achat jpg

Lokality minerálů - články z jiných médií

Lokality zveřejněné v článcích na internetu, máte-li zajímavý článek o lokalitách a chcete na něj uvést odkaz napište nám. 8 nejslavnějších mineralogických lokalit aneb Kam v Česku za kameny? (2...