Vznik a výskyt nerostů - František Slavík

Kniha VZNIK A VÝSKYT NEROSTŮ byla v roce 1953 schválena jako celostátní vysokoškolská učebnice. Akademik František Slavík VZNIK A VÝSKYT NEROSTŮ Vědecký redaktor doc. Dr Jiří Konta Vydalo Nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1954. 

vznik-a-vyskyt-nerostu-frantisek-slavik

Redaktoři nakladatelství: hlavní redaktor Dr Milan Skalník, redaktor publikace Josef Rubín, technický redaktor Jaroslav Hrubý. Obálku s použitím foto P. Michálka navrhl Jiří Ledr. Z nové sazby písmem garmond Latinka vytiskla Práce, n. p. II. vydání, náklad 4400 (3301-7700) výtisků. Podepsáno k tisku 13. 7. 1954. 301 03/8 - 100201/7/54 - D - 07625 - 239 - Sazba 22. 4. 1954, tisk 21. 8. 1954.

Československá akademie věd
sekce geologicko-geografická

Stran 184, obrázků 58 - 1 příloha

OBSAH

Úvod 6
Paragenese a geochemie 9
Vznik nerostů z magmatu 21
Pegmatity 46
Pneumatolysa. Magmatické exhalace 53
Vznik nerostů z vodných roztoků za vyšších teplot 61
Metamorfismus kontaktní 68
Metamorfismus regionální. Autometamorfismus vyvřelin 80
Rudní žíly 83
Metasomatosa 95
Hlubinné oblasti 100
Účinky větrání 101
Nerosty chemické sedimentace za obyčejných teplot 106
Druhotné nerosty 135
Organolithy: uhlovodíky, bitumeny, pryskyřice, uhlí 147
Meteority 152
Značky prvků 156
Přehled hlavních hornin 158
Literatura 160
Rejstřík osob 164
Rejstřík míst 166
Rejstřík věcný 172

UKÁZKA Z KNIHY

vznik-a-vyskyt-nerostu-frantisek-slavik-1

PŘEDMLUVA

Kniha Vznik a výskyt nerostů podává přehled pochodu, chemických a fyzikálně chemických, jimiž příroda tvoří nerosty na povrchu i v hlubinách Země. Více než čtyřicet let jsem na Karlově univerzitě vykládal o vzniku a výskytu minerálů ve zvláštních přednáškách i ve větším celku soustavné mineralogie a v přehledu nerostopisu našeho státu, naše nerostné bohatství poskytuje hojné a dobré doklady k poznání genetických vztahů nerostů a jejich nalezišť a jemu je i v této knize věnována zvláštní pozornost. Na menší rozsah jsou tu omezena číselná data a nutné výklady ze sousedních oborů vědních, hlavně z geologie a geochemie, a odkazuje se na díla uvedená v seznamu literatury, v nichž je zachycen pokrok vědy o dějích v kamenné přírodě. Druhé vydání vychází dvě léta po prvním, proto je v něm jen málo dodatků a změn. Za přispění ilustracemi děkuji svému příteli akademiku Radimu Kettnerovi, Dr Miroslavu Králíkovi a Dr Vlastě Kneblové.

Zpět na seznam mineralogické literatury

Podívat se na nabídku knih na e-shopu

Prohlédnout On-line atlas drahých kamenů zde na webu.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.