Minerální symboly IMA, zkratky nerostů

Minerální symboly (textové zkratky), jsou jedno-, dvou- nebo třípísmenné symboly používané ke zkrácení názvů minerálů. Tento systém byl poprvé představen v roce 1983 a od té doby prošel řadou rozšíření a úprav. Dnes je uznáván a používán Mezinárodní mineralogickou asociací (IMA) a Komisí pro nové minerály, nomenklaturu a klasifikaci (CNMNC).

Naše nabídka minerálů.

calcit-pyrit-mineral

Hlavním důvodem pro vytvoření systému minerálních symbolů byla potřeba zjednodušit a standardizovat zápis a komunikaci o minerálech. Tyto symboly pomáhají vědcům rychle a snadno identifikovat a psát o konkrétních minerálech bez nutnosti vypisovat jejich celá jména. 

Systém minerálních symbolů je kompatibilní se systémem symbolizujícím chemické prvky. 

Historie minerálních symbolů

Historie minerálních symbolů sahá až do roku 1983, kdy byla publikována první sada běžně používaných zkratkových symbolů. Tato sada, známá jako Kretzovy symboly, pokrývala běžné horninotvorné minerály pomocí 192 dvou- nebo třípísmenných symbolů. Od té doby byly publikovány rozsáhlejší seznamy minerálních symbolů, které byly zpřístupněny ve formě publikací nebo na webových stránkách.

rodochrozit-mineral

Seznam minerálních symbolů 2021

Seznam schválený Mezinárodní mineralogickou asociací (IMA-CNMNC), z roku 2021 byl sestaven LN Warrem a publikován v roce 2021. Tento seznam obsahuje více než 5 700 schválených symbolů pro minerály a naleznete ho v pdf zde, nebo jako webovou stránku na anglické Wikipedii

Aktuální seznam - List of mineral symbols

Nejnovější seznam minerálních symbolů, schválený Mezinárodní mineralogickou asociací (IMA-CNMNC), by měl být aktualizován každé dva měsíce a odkaz na něj naleznete na stránkách: cnmnc.units.it  V lednu 2024 už obsahoval 6006 schválených symbolů pro minerály. 

smithsonit-mineral

Příklady minerálních symbolů

Několik příkladů schválených minerálních symbolů:

 • Azurit - Azu
 • Copper (cuprum) - Cu
 • Gold (aurum) - Au
 • Gypsum - Gp
 • Calcite - Cal
 • Malachite - Mlc
 • Quartz - Qz

Minerální symboly se vytvářejí pomocí čtyř hlavních metod nomenklatury:

 1. Počáteční písmena jména, například: cyanotrichit: Cya a mitscherlichit: Mits.
 2. Kombinace považovaná za charakteristickou pro název minerálu, například: ewingit: Ewg a neighborit: Nbo.
 3. Výběr písmen vyjadřujících složky jména, například: adranosit = Arn a hellandit: Hld.
 4. Zkratky s písmeny, pokud jsou přítomny předpony, například: chlorocalcit = Ccal a nickelzippeite: Nizip.

Jak se používají minerální symboly  IMA?

Minerální symboly se používají v odborné literatuře a výzkumu k označení konkrétních minerálů, také hrají klíčovou roli v klasifikaci a katalogizaci minerálů.

turmalin-mineral

Standardizace minerálních symbolů

Cílem standardizace minerálních symbolů je zajistit konzistentní a jednotný přístup k identifikaci minerálů. Používání schválených symbolů umožňuje snadnou identifikaci a porovnávání minerálů mezi různými publikacemi a databázemi. Standardizované symboly také usnadňují výzkum a výměnu informací mezi vědci a odborníky v oboru.

Mezinárodní mineralogická asociace (IMA-CNMNC) schvaluje a aktualizuje seznam minerálních symbolů. Nové symboly jsou přiděleny pro nově objevené minerály, a to v souladu se stanovenými pravidly a standardy. Všechny symboly jsou pečlivě zkontrolovány a udržovány v aktualizovaném stavu.

Naše nabídka minerálů.