Vivianit

Vivianit je vodnatý fosforečnan železitý s chemickým vzorcem Fe3(PO4)2·8(H2O). Byl pojmenován po svém objeviteli, cornwallském politikovi a mineralogovi J. H. Vivianovi, v roce 1817. Čerstvý vivianit bývá bezbarvý někdy namodralý minerál. Na světle velmi snadno oxiduje a mění se na zelenomodrý, tmavě modrý, a nakonec na černý a neprůhledný metavivianit.

Velké zelené krystaly vivianitu z Brazílie.

Na foto: Drúza zelených krystalů vivianitu z Brazílie, velikost vzorku cca 60 cm

Vivianit je nápadný svou nízkou tvrdostí, lehce se dá krájet nožem, lupenité a destičkovité krystaly jsou snadno ohebné. Většina krystalů vivianitu je malých až mikroskopických rozměrů, větší krystaly jsou spíše vzácné. Vzniká jako druhotný minerál na rudních žílách bohatých fosforem, nebo přeměnou organických hmot v usazených horninách, bahnu a rašelinách. Ve zkamenělých schránkách, kostech a zubech je jím nahrazován původní organický materiál. Průmyslově se vivianit nikterak nevyužívá, někdy jsou větší opracované krystaly prodávány jako drahý kámen. [1]

Drúza velkých zelených krystalů vivianitu.

Na foto: vivianit z Brazílie

Oxidace vivianitu

Když je vivianit vystaven světlu, oxiduje přeměnou Fe2+ na Fe3+ se současným ztmavnutím na tmavě modrou nebo modrozelenou. Další vystavení vzorku světlu způsobí, že ztmavnutí pokračuje do té doby, dokud nebude vzorek téměř černý a neprůhledný. Pokud je vivianit na světle je tato změna nevratná a nevyhnutelná. V některých vzorcích může být reakce pomalejší, ale neexistuje "stabilní vivianit". Více informací o oxidaci vivianitu v článku od Alfreda Petrova (anglicky). [2]

Vlastnosti vivianitu

  • Barva: čerstvý je bezbarvý, namodralý a průhledný, zelenomodrý nebo modrozelený, tmavě modrý.
  • Lesk: skelný, perleťový, matný (zemité agregáty)
  • Průhlednost: průhledný, průsvitný, opakní.
  • Vryp: bezbarvý, bílý až modrobílý, rychle přechází v tmavě modrou, zelenou nebo hnědou
  • Tvrdost: 1,5 - 2,0 na Mohsově stupnici
  • Hustota: 2,6 – 2,7 g/cm³
  • Štěpnost: výborná
  • Lom: nerovný (vláknitý)

Zdroj a citace:

[1] RNDr. Václav Mencl, Ph.D.; Achát - měsíčník pro občany Nové paky a okolí 10/2015; str. 25
[2] Vivianit na mindat.org