Lokality, naleziště minerálů a drahých kamenů

V České republice je nespočet lokalit minerálů a drahých kamenů. Sběratelé často dohledávají naleziště minerálů na internetu. Ne každý ovšem přesné místo výskytu poskytne. Chrání tak lokalitu od nezodpovědných kopáčů, kteří často kopají na kšeft. V poslední době také přibývá lokalit, které byly úplně zdevastovány nebo vybrány. Jak se tomu bránit? Být ohleduplný, sbírat pro vlastní potřebu, a když vykopu díru, tak ji po sobě taky zaházet.

Přesto se ale najdou sběratelé, nadšenci pro věc, kteří místo výskytu zdokumentují a zveřejní na svých webových stránkách. Toho jsme využily při sestavování tohoto seznamu odkazů. Původně jsme chtěli jednotlivé lokality navštívit, zdokumentovat jejich stav a možnosti nálezu, ale z časových důvodů to bohužel není v našich silách. Přinášíme vám tedy odkazy, kde si dohledáte mnoho lokalit, často i s přesnou mapou, nejen v celé České republice, ale i v zahraničí.

Pozn: Odkazy na lokality se vám otevřou v novém okně prohlížeče.

Mapy a průvodci po nalezištích ČR

Odkazy uvedené níže vedou na stránky Ústavu geologických věd, Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a České geologické služby (ČGS). Najdete tam velmi propracované aplikace a mapy určené jak široké veřejnosti, tak zájemcům o studium geologie.

Multimediální mineralogicko - petrografický exkurzní průvodce po území Čech

Autoři: Jindřich Štelcl, Václav Vávra; Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Cílem projektu bylo vytvoření multimediálního průvodce po významných geologických lokalitách na území Čech se zaměřením na jejich mineralogické a petrografické poměry.

Geologické lokality v Čechách

Geologické lokality v Čechách seřazené abecedně 


Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska

Autoři: Jindřich Štelcl, Václav Vávra, Jiří Zimák

Tato webová stránka je výsledkem řešení projektu FRVŠ č. 1365/2005, "Multimediální mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska". Snahou autorů bylo zpracovat exkurzní mineralogické lokality pokrývající rovnoměrně celé zájmové území a vybrat takové, které zahrnují maximální variabilitu v mineralogických a petrografických jevech. Přestože do průvodce nebyla zahrnuta řada dalších velmi zajímavých lokalit, bude jimi stránka postupně doplňována a aktualizována.

Geologické lokality na Moravě

Geologické lokality na Moravě seřazené abecedně 

Mapa geologických lokalit 


Významné geologické lokality

Informace o geologických lokalitách v České republice jsou soustředěny v databázi Významných geologických lokalit. Tato databáze zahrnuje zvláště chráněná území v různém stupni ochrany a také další lokality vědecky významné či zajímavé, z nichž mnohé si zasluhují být k ochraně navrženy. Každý záznam obsahuje podrobnou geologickou charakteristiku lokality, stupeň a důvod ochrany, střety zájmů, lokalizaci včetně grafického znázornění (propojeno také s Mapovým serverem ČGS), popř. odkazy na literaturu. Z celkového počtu 2953 lokalit přístupných na internetu je více než 50% doprovázeno dokumentačními fotografiemi (12/2016).

Úvodní stránka geologických lokalit na stránkách ČGS 

Mapa významných geologických lokalit ČR 


Minerály a drahé kameny

Podívejte se na nabídku minerálů z celého světa na e-shopu.


Dekorační kameny

Databáze shromažďuje informace o horninách České republiky používaných k dekoračním a stavebním účelům u nás i v zahraničí. Tyto informace se týkají vlastností hornin, současného stavu lomů, jejich těžby a způsobu použití.

Mapy o dědictví ušlechtilých kamenů v ČR 

Úvodní stránka dekoračních kamenů na stránkách ČGS 


Stránky sběratelů minerálů a drahých kamenů s lokalitami

Mineralogické stránky Pavla Plzáka

Ing. Pavel Plzák uvádí na svých stránkách výčet českých a moravských lokalit, které v minulosti navštívil. Co dělá stránky Ing. Pavla Plzáka unikátní, jsou popisy přístupů k zahraničním lokalitám. Najdete zde lokality sběru na Slovensku, v Polsku, Švýcarsku, Rakousku, Itálii a Německu. Všechna tato mineralogická naleziště autor navštívil a zdokumentoval. My mu za to děkujeme a přejeme mnoho dalších povedených výprav za kameny.

http://www.mineral.mypage.cz/rubriky/ceske-a-moravske-lokality 


Výskyty křemenných polodrahokamů při hornické činnosti v Krušných horách a Podkrušnohoří

Současná situace lokalit a možnosti jejich zachování
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most, Autoři: Michal Řehoř, Marcela Šafářová, Tomáš Lang

Region severozápadních Čech zahrnující oblast Krušných hor zhruba od Jáchymova po Ústí nad Labem, severočeskou pánev a oblast Českého středohoří zaujímá v historii těžby ozdobných kamenů zcela výjimečné místo. Konkurovat mu mohou snad jen achátové lokality v Podkrkonoší a naleziště safírů na Jizerské louce. Historicky významné lokality drahých kamenů jsou v severozápadních Čechách soustředěny do dvou oblastí. První z nich tvoří pás především ametystových lokalit na hřebeni a svazích Krušných hor. Je jich celá řada, jen málo z nich je však vázáno na historickou hornickou činnost. Druhou oblastí jsou ložiska pyropu v Českém středohoří. Třetí oblast nemá historický význam, je však vázána na současnou hornickou činnost, především těžbu hnědého uhlí. Tento příspěvek je zaměřen na křemenné polodrahokamy Krušných hor a severočeské pánve. V oblasti Krušných hor se autoři detailněji zabývají lokalitami Ciboušov, Horní Halže a Přísečnice, v oblasti severočeské pánve pak lokalitami Ahníkov a důl Československé armády. Stručně jsou zhodnoceny i další, méně významné lokality. Příspěvek se zabývá geologickou situací nalezišť a charakteristikou jednotlivých drahých kamenů, podrobněji je pak hodnocen vývoj hornické činnosti a historický význam jednotlivých lokalit.

http://slon.diamo.cz/hpvt/2005/tradice/T_08/T_08.htm 


Minerály Chomutovska 

Stránky o mineralogických a paleontologických nalezištích (nejen) Chomutovska

Co na stránkách najdete a naopak nenajdete si můžete přečíst zde.

Odkaz na asi 50 lokalit minerálů: http://mineralycv.webgarden.cz/rubriky/menu/lokality 


Minerály a lokality - stránky Petra HOFMANA

Stále čerstvé aktuality o minerálech z domácí i světové scény.

Asi 35 lokalit z toho 16 z Plzeňského kraje. Na webu také najdete mnoho praktických rad ohledně sbírání minerálů např. článek Jak hledat a kopat. Také je tu široké pojednání o tom, jak minerály a drahé kameny fotografovat.

http://minerals.webgarden.cz/rubriky/lokality 


Minerály ČR a SR - Petr Šístek a Marek Urban

Na stránkách je uvedeno: Vítejte! Pánové a dámy, ti z vás, kteří mají rádi šutry, kameny, šutýrky, odborně nerosty a vědní obor mineralogii, jste zde správně. Postupně zde umístím fotografie vzorků z mé sbírky, popisy navštívených lokalit a jejich aktuální stav. Snad vás mé stránky zaujmou. Jsem sběratel amatér, tak prosím omluvte případné odborné a faktické chyby s pozdravem Petr Šístek

A my to jen potvrzujeme, neboť na webu naleznete mnoho a mnoho informací, co se týká minerálů a jejich nalezišť. V sekci lokality ČR najdete jistě mnoho tipů na "výlet za kameny".

http://www.petrsistek.estranky.cz/clanky/lokality-cr/ 


Minerály, naleziště, energie krajin

web nejen o brněnských lokalitách...

Na webu najdete naleziště minerálů - Brno a okolí (5x) a dalších asi 50 navštívených lokalit z Čech i Moravy. Stránky sběratele jsou plné zajímavých informací a určitě doporučujeme k přečtení.

http://www.kameny-krajina.cz/  


Mineralogické lokality Čech, Slovenska, Rakouska, Itálie, Francie, Rumunska, Maďarska, Řecka a Albánie

aneb, co jsem kdy navštívil a co jsem tam našel, když jsem ještě sbíral (jenom) šutry...

Perfektní zdroj informací z českých nalezišť minerálů (včetně mapy). Pro zájemce, kteří hledají popisy lokalit ze zahraničí, je popsáno asi 20 lokalit mimo ČR. Stránky pana Vladimíra Jedličky, co se týká mineralogie, sice již nejsou aktualizovány, přesto zde naleznete jistě mnoho zajímavého.

http://mineralokality.webgarden.cz/rubriky/lokality-ceske 


Sběratel nerostů - Jan Čermák

Stránky Jana Čermáka obsahují výběr z navštívených lokalit v ČR. Každá lokalita je dostatečně popsána nechybí originální fotografie naleziště i nálezů. Samostatnou kategorií na webu jsou nálezové zprávy. Doporučujeme.

http://sberatelnerostu.cz/lokality-ceske-republiky/ 


Minerály a drahé kameny

Nabídka minerálů a drahých kamenů u nás na e-shopu.


Stránky sběratele minerálů a zkamenělin Jakuba Myslivečka

Jakub Mysliveček na webu píše reportáže z lokalit, které sám navštívil. Hned na úvodní stránce 
píše " Tato stránka je hlavně takový zápisník z mých výprav a galerie mých minerálů a zkamenělin. Mimo samotné reportáže zde najdete zpracované informace o některých českých lokalitách, minerálech a také několik tematicky zaměřených článků." Lokality na webu jsou roztříděny podle jednotlivých krajů: Ústecký kraj (např: Divoká rokle, Dobrčice, Dřemčice, Jeníkov, Mariánská skála, Řepčice a další), Jihočeský kraj (Bližná, Bohouškovice, Lipno nad Vltavou...), Liberecký kraj (Doubravice, Horní Rokytnice, Studenec).

Stránky jsou aktualizované, a tak zde budete stále nacházet další a další informace. Jednoznačně doporučujeme navštívit.

http://strankymineraly.wz.cz/Lokality%20CR/lokalitycr.html 


Minerály České republiky - RNDr. Tomáš Kadlec

RNDr. Tomáš Kadlec svou pozornost věnuje především minerálům lokalit: Vlastějovice, Kutná Hora, Markovice, Libodřice, Prachovice, Malešov, Přibyslavice, Čejov, Nemojov, Stříbrná Skalice, Ledeč nad Sázavou, Černovice a další, o kterých publikuje na webu www.mineralogist.cz


Minerály - mineralogie

Stránky o mineralogii obsahují pro jednotlivé okresy výpisy lokalit (názvy obcí a měst) u kterých se naleziště nacházejí se stručným výpisem možných nálezů. Mapka slouží pro základní orientaci. Další informace o konkrétních lokalitách si budete muset dohledat sami.

http://www.mineraly.net/nalez_p.php?zpet=evropa&url=cesko 


Vybrané tištěné knihy s uvedenými nalezišti 

Drahokamy kolem nás - Lokality sběru minerálů v Česku a na Slovensku pro začátečníky i pokročilé: Toegel Vlastimil

Kniha obsahuje 722 fotografií, 40 map s lokalitami, 250 druhů minerálů více o knize na stránce doporučené literatury. 

Lokality vltavínů v knize České a moravské vltavíny - kolektiv autorů, Radek Hanus

V knize mimo jiné naleznete 60 stran popisů jednotlivých nalezišť vltavínů. Lokality jsou rozděleny na jihočeská, západočeská a moravská naleziště. Více v popisu knihy


Články z jiných médií

8 nejslavnějších mineralogických lokalit aneb Kam v Česku za kameny? (21.století)

Safírový potok a rašeliniště Jizerky - bohaté naleziště drahokamů (Kudy z nudy)


Lokality pro sběr fosilií, zkamenělin

Seznam vybraných lokalit pro sběr zkamenělin jsme uveřejnili na stránkách www.fosilie-shop.cz Najdete zde odkazy na interaktivní mapy a další doporučení "kde hledat".


 

Vložit komentář

Jméno
Email ( email není zveřejněn )
Váš příspěvek
opiště kód
antispam
     Více informací
Copyright © www.malachit-obchod.cz, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz

© www.malachit-obchod.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace