Minerály - Bauer Jiří, Tvrz František

Převážně systémem určovacích tabulí nás kniha vede mineralogií formou praktického průvodce. Obsahuje 576 fotografií minerálů, drahokamů a hornin vyskytujících se v přírodě. Neocenitelná je pasáž pro sběratele s mnoha praktickými radami.

 • Formát: 132 x 195 mm
 • Počet stran: 208

mineraly-bauer-jiri-tvrz-frantisek-1988

Nahoře obal knihy z roku 1988 a dole z roku 2013

mineraly-bauer-jiri-tvrz-frantisek

Předmluva

Již odedávna uměl člověk velmi účelně využívat různé horniny, rudy a nerosty, které měly zvláštní nebo vynikající vlastnosti. Prvním mineralogem byl vlastně člověk doby kamenné. Pro nejrůznější fyzikální a chemické vlastnosti měly vždy minerály velký význam ve vědě a v technice. Jako suroviny jsou některé z nich pro moderní průmysl nepostradatelné. Nádherné barvy, třpytivý lesk krystalů, čirost a průzračnost a často zvláštní, jakoby výtvarně umělecká forma tvoří čarokrásný svět kamenů. Okouzlují nás svou tajemností a vzbuzují v nás estetické pocity.

Naše knížka s 576 barevnými fotografiemi je určena nejen pro sběratele nerostů, ale i pro ty, kteří se prostě rádi dívají na jejich krásu. Také milovníkům přírody a snad i budoucím sběratelům poskytne dobrý přehled o jednom z divů přírody. Barevné obrázky jsme neřadili jen přísně systematicky, ale i z estetického hlediska. Pokročilý sběratel mezi nimi najde také vzácnější a méně známé nerosty, které se obvykle v populárních publikacích o kamenech neuvádějí. Knížka má být zároveň srozumitelnou a praktickou pomůckou pro určování nerostů - a to byl náročný úkol. Vždyť u širokého okruhu čtenářů, jimž je určená, nemůžeme předpokládat speciální znalosti krystalografie, chemie ani fyziky. I pro zkušené odborníky bývá často přesné určení některého minerálu tvrdým oříškem, protože tentýž nerost může mít nejrůznější znaky. Jako podklad k určování minerálů jsme tedy použili pouze jejich vzhled, tj. vnější znaky, které můžeme zjistit bud pouhým okem, nebo některými jednoduchými zkouškami.

Podívejte se naši nabídku minerálů (nerostů).

 

Nejnápadnějším, i když ne vždy rozhodujícím znakem minerálů je jejich barva, a proto jsme řadili kameny podle barev. Vyskytuje-li se některý nerost v různých barvách (a to se stává často), uvádíme jej v tabulkách pod různými barvami. Pro snadné a rychlé vyhledání minerálu podle barvy jsme jednotlivé stránky tabulek označili po straně příslušným barevným proužkem.

Dalším, na první pohled nápadným znakem minerálu je jeho lesk, a proto jsme popisované nerosty rozdělili na kovově a nekovově lesklé. V tabulkách jsme pak řadili jednotlivé nerosty podle stupně tvrdosti a podle běžného chemického systému používaného v mineralogii. K přesnějšímu určení jsme pak uvedli v jednotlivých kolonkách tabulek další, snadno zjistitelné znaky, jako je barva vrypu, štěpnost a průsvitnost nebo průhlednost. Pro orientační určování jsme navíc připojili na konec knížky pomocné diagnostické tabulky.

V různých určovacích tabulkách a klíčích běžně najdeme idealizované kresby tvarů rozmanitých krystalů. V přírodě se bohužel takové dokonalé „modely“ vyskytují velmi zřídka. Skutečné krystaly, které můžeme sami najít nebo vidět ve sbírkách, mají často nerovnoměrné plochy a jsou nepravidelně vyvinuté. U jednoho a téhož druhu nerostu, jako například u odrůd křemene, může být různá nejen barva (jak se s tím v tabulkách neustále setkáváme), ale často se mění i tvar krystalů. Příkladem nám mohou být co nejrozmanitější podoby krystalů obyčejného kalcitu.

Idealizované modely by mohly zmást především laiky a začátečníky a ztížit jim určování, a proto jsme nákresy krystalů v tabulkách nepoužili. Uvedli jsme pouze příslušnost nerostu do krystalové soustavy a k tomu je na str. 15 připojen přehled krystalových tvarů v jednotlivých soustavách, který má informovat čtenáře o běžných typech krystalů. Pro hlubší zájemce o krystalografii uvádíme na konci knížky seznam odborné literatury. O šperkových kamenech (drahokamech) a horninách se zmiňujeme v textu i v barevných tabulkách jen stručně, podrobnější informace najde čtenář ve speciálních publikacích. Naše kniha nemá být náhradou učebnice, ale především praktickou pomůckou pro sběratele. Proto se v úvodu jen krátce zmiňujeme o některých významných pojmech a vlastnostech nerostů.

Převážná většina vyobrazených nerostů pochází z mineralogických sbírek Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Některé ukázky jsou ze sbírek Národního muzea v Praze.

mineraly-bauer-jiri-tvrz-frantisek-1

Obsah

 • Předmluva 7
 • Úvod 9
 • Některé základní pojmy 9
 • Minerály
 • Látkové složení minerálů 10, Klasifikační systém nerostů 10, Vznik nerostů 11, Magmatická tvorba minerálů 11, Vznik nerostů zvětráváním 12, Nerosty vzniklé jako chemické usazeniny 12, Nerosty a horniny biologického původu 12, Vznik nerostů metamorfózou 12, Vnější vzhled nerostů 13, Krystaly 13, Souměrnost krystalů 13, Vzhled a vývoj krystalů 14, Agregáty 17, Dvojčatný růst krystalů 17, Povrch krystalových ploch 17, Pseudomorfózy 18, Fyzikální vlastnosti nerostů 18, Hustota 18, Vlastnosti soudržnosti (koheze) 19, Tvrdost 19, Štěpnost 20, Lom 21, Jiné vlastnosti soudržnosti 21, Barva 21, Vryp 22, Lesk 23, Propustnost světla 23, Lom světla 24, Luminiscence 24, Tepelná vodivost a fyziologické vlastnosti 24, Magnetické vlastnosti 24, Chemické vlastnosti nerostů 25, Určování nerostů 25, Postup při určování 25, Příklady určování nerostů 26, Praktické rady sběratelům 27, Kde hledat nerosty 28, Jak se vybavit pro sběr 28, Práce v terénu 29, Ukládání a označování minerálů 30, Poznámky k tabulkám 31, Zkratky 31
 • Minerály (určovací tabulky a obrazová příloha) 31-159
 • Drahokamy a šperkové kameny 160 Opracování šperkových kamenů - tvary výbrusů 161 Imitace a syntetické drahokamy 161 Určování drahokamů 162
 • Horniny 164 Klasifikace hornin 164 Struktura a textura hornin 165 Určování hornin 166
 • Drahokamy a horniny (určovací tabulky a obrazová příloha) 167 - 183
 • Určovací tabulky (podle fyzikálních vlastností) 184 -193
 • Rejstřík nerostů a hornin 194 Věcný rejstřík 198 Rejstřík nalezišť 199
 • Doporučená literatura 206

mineraly-bauer-jiri-tvrz-frantisek-2