Nerosty a horniny (užitkové) - Jiří Kouřimský

Máme-li se zabývat nerostnými surovinami, musíme si stanovit, z jakého hlediska o nich budeme pojednávat. Kniha je určena hlavně těm zájemcům o nerostnou přírodu z řad laiků, např. sběratelům nerostů, jejichž počet ve světě stále stoupá. Autor se domnívá, že pro tuto veřejnost je nejpříhodnější hledisko mineraloga, i když je jeho pohled na danou tematiku nutně značně jednostranný, a proto neúplný. [1]

Kniha Nerosty a horniny, Kouřinský Jiří

Uveďme příklady. Čtenář najde v knize více informací o niklové rudě nikelínu, jehož těžba byla důležitá v minulosti, než o druhotných rudách niklu, jež dnes mají nesrovnatelně větší význam, ale pro širší veřejnost nejsou atraktivní. Podobně je tomu s přírodními palivy, jako je uhlí, ropa a zemní plyn, o minerálních vodách, které jsou též nerostnými surovinami, nemluvě. Čtenář v knize nenajde ani pojednání o klasifikaci nerostných surovin, o výpočtu a kategorizaci zásob, o metodách geologického průzkumu, o metodách úpravnictví apod. Zájemce o tyto otázky, přecházející z geologie přes techniku až do ekonomiky, je nutno odkázat na existující rozsáhlou literaturu v nejrůznějších jazycích. I tak se domníváme, že tato kniha může vzbudit zájem čtenářů o praktické využití nerostů a hornin, jež jsou často zajímavými i krásnými přírodninami. [1]

Ukázka z knihy: 

Ukázka z knihy Nerosty a horniny (užitkové) - Jiří Kouřimský

OBSAH

 • Úvod / 7
 • Člověk a nerostné suroviny / 9
 • Nerostné suroviny / 12
 • Vznik a výskyt nerostů a hornin v přírodě / 14
 • OBRAZOVÁ ČÁST / 17
 • Hlavní typy hornin / 18-25
 • Hlavní horninotvorné nerosty / 26-43
 • Suroviny pravěkého člověka / 44-47
 • Ryzí kovy a jejich rudy / 48-123
 • Hlavní nerudné suroviny / 124-189
 • Drahé a ozdobné kameny / 190-235
 • Některé nerosty pro sběratele / 236-247
 • Nejdůležitější užitkové nerosty a horniny / 248
 • Rejstřík nerostů a hornin / 252

Kniha o nerostech a horninách, používaných pro praktické potřeby člověka, je určena těm zájemcům o nerostnou přírodu, kteří se chtějí blíže seznámit s jednotlivými druhy z hlediska mineraloga a sběratele. U každé horniny či nerostu jsou vyzdvihnuty jeho užitkové i estetické vlastnosti, jeho popis, vznik a výskyt, jakož i praktické použití, a spolu s textem jsou u každého ilustrace a fotografie.

 • RNDr. Jiří Kouřimský, CSc. NEROSTY A HORNINY (UŽITKOVÉ)
 • Ilustrace: Ladislav Pros a Věra Polcarová
 • Fotografie: Dušan Slivka, archiv RNDr. Jiřího Kouřimského, CSc., RNDr. Petr Korbel
 • Grafická úprava a návrh potahu: Pavel Gaudore
 • Vydalo AVENTINUM NAKLADATELSTVÍ, s.r.o., v roce 2022, jako druhé upravené vydání, prvně v edici Průvodce přírodou
 • Lektorovali Ing. Zdeněk Pécal, CSc., a RNDr. Miroslav Králík
 • Odborná redaktorka: Ing. Monika Vraštilová
 • Typografická úprava: Tomáš Ritter
 • Vytiskla tiskárna UNIPRESS, spol. s r. o., Turnov 3/28/02/12-02
 • ISBN 978-80-7151-283-7
 • © AVENTINUM NAKLADATELSTVÍ, s.r.o., 1999, 2021
 • Text © Jiří Kouřimský, 1999

Zdroj:

[1] text je citací z knihy Nerosty a horniny (užitkové) - Jiří Kouřimský