Nerosty I a II - Jiří Kouřimský

První a druhý díl podrobné monografie o nerostech se 146 a 131 fotografiemi.

 • Nerosty I vydáno: 1957, Orbis (168 stran)
 • Nerosty II vydáno: 1958, Orbis (132 stran)
 • Ilustrace/foto: Josef Havlík
 • Náklad: 7 000 ks

nerosty-obalka

Úvod - Nerosty I

Značné nerostné bohatství našich zemí a zvláště množství různých druhů nerostů vyvolává u nás zejména v poslední době zvýšený zájem o nerostnou přírodu. V naší literatuře vyšlo již několik velmi dobrých prací popularizujících mineralogii a určených pro nejširší vrstvy, které měly mezi čtenáři velký ohlas. Proto také vychází tato knížka, jejímž úkolem je dát čtenáři základní poučení o tomto důležitém úseku vědy. Látka knihy je rozdělena do dvou dílů. První díl obsahuje úvod do všeobecné mineralogie, kapitolu o vzniku a výskytu nerostů v českých zemích a vlastní atlas našich nerostů. Ke knize jsou připojeny četné rejstříky, aby její obsah byl co nejpřehlednější, a kapitola, seznamující čtenáře s naší hlavní mineralogickou literaturou.

Druhý díl bude obsahovat pojednání o nerostech Slovenska a klíč k určování našich nerostů nejjednoduššími metodami. Při psaní jednotlivých kapitol jsem se snažil, aby celek vyhovoval zájemcům s nejrůznějšími předběžnými znalostmi. Pro náročnější a pokročilejší čtenáře jsem proti obvyklým populárním knihám rozšířil atlasovou část o některé méně známé nerosty. Učinil jsem to proto, že mnozí sběratelé se již nespokojují jen sbíráním velkých, nápadných kusů, ale věnují zaslouženou pozornost i různým nerostům méně známým. Je to správné nejenom proto, že tyto nenápadné nerosty bývají často cennější než mnohé efektní vzorky, ale zejména proto, že v mnoha případech pomáhají poznávat různé pochody vzniku i přeměn nerostů.

Naše nabídka potřeb pro sběratele minerálů a drahých kamenů.

Atlasová část je seřazena podle chemického principu. Aby bylo při tom vyhověno i požadavku regionálního seřazení, připojuji obsáhlý rejstřík, v němž jsou naše naleziště seřazena geograficky podle jednotlivých krajů. Tohoto čistě umělého rozdělení jsem použil pro snazší orientaci vlastivědných pracovníků. Při psaní této publikace jsem použil zvláště knih jmenovaných v úvodu do studia literatury, obsáhlých sbírkových fondů mineralogického oddělení Národního muzea v Praze, četných náletových zpráv novějšího data, i některých nových vlastních nálezů a sběrů.

Ke zhotovení barevných fotografií, jež s nevšedním zájmem prováděl p. J. Havlík, bylo použito nerostů ze sbírek Národního musea. Při jejich výběru jsem se snažil volit jak vybrané bohaté vzorky, demonstrující naše nerostné bohatství, tak i ukázky, jaké může každý získat vlastním sběrem.

Pokládám za svou milou povinnost poděkovat nakladatelství Orbis za pěkné vypravení knihy. Zvláště pak děkuji p. A. Pulkrábkovi ze závodu Orbis 02 za mimořádnou péči, kterou věnoval tisku barevných obrazových příloh. Přál bych si, aby tato kniha zvýšila zájem o nerostnou přírodu nejen v kruzích sběratelů nerostů, ale i u všech milovníků přírody. Dr. Jiří Kouřimský

Obsah knihy - Nerosty I

 • Úvod 5
 • VŠEOBECNÁ MINERALOGIE 7
 • Základní pojmy 7 O tvaru nerostů 9 O vlastnostech nerostů 18 Vznik a výskyt nerostů 28
 • SYSTEMATICKÁ MINERALOGIE 42
 • Prvky 45 Sirníky a obdobné sloučeniny 47 Halovce 59 Kysličníky 6o Spinelidy 69 Uhličitany 70 Manganičitany 75 Křemičitany a obdobné sloučeniny 77 Pyroxeny 8o Amfiboly 82 Granáty 87 Chlority 91 Slídy 93 Zelené hlinky 95 Živce 95 Zeolity 97 Fosforečnany a obdobné sloučeniny 103 Uranové slídy 111 Tantaličnany a niobičnany 111 Sírany 111 Skalice 114 Kamence 116 Wolframany a molybdenany 117 Organické sloučeniny 118 Uhlovodíky 118 Meteority 119
 • ÚVOD DO STUDIA MINERALOGICKÉ LITERATURY 121
 • Popisy k obrazové příloze 131 Rejstřík k obrazové příloze 137 Všeobecný rejstřík 139 Rejstřík nerostů a hornin 146 Rejstřík nalezišť 155 Rejstřík jmenný 165

Úvod - Nerosty II

Druhý díl atlasu našich nerostů vychází jako pokračování dílu prvního. Skládá se ze dvou částí, z nichž první pojednává o slovenských nerostech a druhá obsahuje přehled nejjednodušších fyzikálních vlastností nerostů a tvoří tak velmi zjednodušený klíč k jejich určování. Vlastnímu atlasu slovenských nerostů předchází kapitola o vzniku a výskytu nerostů na Slovensku. Psal jsem ji podobným způsobem jako stať o vzniku a výskytu nerostů v českých zemích v prvním díle; představuje proto bezprostřední pokračování pro východní část našeho státu. I ve vlastní atlasové části jsem zachovával týž postup jako v atlasu nerostů Čech a Moravy. Aby však nedocházelo k opakování určitých údajů, společných pro nerosty českých zemí i Slovenska, spokojil jsem se s odkazy na příslušné odstavce prvního dílu, čími bylo mocno atlasovou část zkrátit. Barevné fotografie nerostů ze sbírek Národního musea zhotovil i pro tento díl p. Josef Havlík. Snažil jsem se k fotografování vybrat ukázky nejen charakteristické pro určité nerosty a jejich nejdůležitější naleziště, ale i vzorky, které ukazují krásu naší nerostné přírody.
Dr. Jiří Kouřimský

nerosty-kourimsky

Obsah knihy - Nerosty II

 • Úvod 5
 • VZNIK A VÝSKYT NEROSTŮ NA SLOVENSKU 7
 • ATLAS SLOVENSKÝCH NEROSTŮ 15
 • Prvky 6 Sirníky a obdobné sloučeniny 17 Halovce 23 Kysličníky 23 bezvodé kysličníky 23 vodnaté kysličníky 26 Spinelidy 27 Uhličitany 28 bezvodé uhličitany zásadité a vodnaté uhličitany 28 Manganičitany 31 Křemičitany pyroxeny 32 amfiboly 33 granáty 34 chlority 35 slídy 36 živce 36 zeolity 37 Fosforečnany a obdobné sloučeniny 38 antaličnany a niobičnany 41 Sírany skalice 42 kamence 44 Wolframany a molybdenany 45 Organické sloučeniny 46 Meteority 46
 • PŘEHLED SLOVENSKÉ MINERALOGICKÉ LITERATURY 47
 • PŘEHLED NEROSTŮ PODLE VIDU, BARVY, VRYPU A TVRDOSTI
 • Nerosty vidu kovového až polokovového, bílé až stříbrné, černé, červené, fialové, hnědé, modré, růžové, šedé, zelené, žluté až zlatožluté. 61
 • Nerosty vidu polokovového až nekovového bezbarvé až bílé, černé, červené, fialové, hnědé, modré, oranžové, růžové, šedé, zelené, žluté 109
 • Popisy k obrazové příloze 117, Rejstřík nerostů a hornin 121, Rejstřík nalezišť 127, Rejstřík jmenný 130

Naše nabídka minerálů - nerostů.