Přírodní skla - Vladimír Bouška a kolektiv

Náš názor: Velmi vydařená kniha - souhrnná literatura o přírodních sklech. Kniha je odborně psaná (náročnější text) a plná tabulek a grafů. Některé kapitoly (viz obsah) jsou psány slovensky. Kniha vyšla v nákladu pouze 2 000 ks - doporučujeme koupit.

1. vydání originálu: 1987

Počet stran: 264
Obrázků: 76 + 8 stran příloh
Rozměry: 17 x 24 cm
Nakladatelství: Academia
Vazba knihy: vázaná s přebalem
Náklad: 2000 ks

prirodni-skla-vladimir-bouska-a-kolektiv

Popis knihy z obálky
Přírodní skla poskytují stejně cenné informace o historii Země, Měsíce nebo planet naší sluneční soustavy jako jiné nerosty nebo horniny. Podstatně se změnil význam skel kosmického původu. V měsíčním regolitu bylo objeveno neočekávané množství rozličných skel impaktového i vulkanického původu. Skla byla zjištěna i v některých meteoritech a navíc se soustředila pozornost na skla vytvořená v meteoritových kráterech, protože obdobná skla vznikají také při umělých podzemních zkouškách s nukleárními náložemi. Naše vltavíny upoutaly pozornost především jako drahé kameny. K podobnému účelu slouží i jiné tektity a některé obsidiány. Autoři knížky měli možnost studovat jak měsíční, tak i pozemská přírodní skla, zúčastnili se několika významných mezinárodních konferencí a sympozií na toto téma, a mohou tedy odpovědně přinést nejnovější informace o vzniku, výskytu, stabilitě a praktickém použití těchto skel. Sepsáním této příručky vyplnili mezeru v naší geologické literatuře, protože dosud žádná publikace se nevěnovala soubornému popisu přírodních skel. Do příručky jsou soustředěny teoretické i praktické poznatky o přírodních sklech, mezi něž jsou zahrnuta impaktová skla z meteoritových kráterů, vulkanická skla, tektity, meteoritová skla, fulgurity a některé jiné typy. Dílo obsahuje mnoho tabulek s konkrétními údaji, barevné i černobílé ilustrace, jakož i obsáhlé citace nejnovější literatury o tomto tématu. Je mimo jiné určeno k 200. výročí první práce o tektitech (1787) a pro účastníky dvou konferencí o této problematice, které se budou konat v r. 1987 v Praze a v Českých Budějovicích. Lze předpokládat, že se stane užitečnou pomůckou nejen pro vědecké pracovníky v geologii, petrologii, geochemii, mineralogii, ložiskové geologii, technologii skla a v astronomii, ale i pro studenty těchto vědních oborů.
ACADEMIA nakladatelství Československé akademie věd

OBSAH
Předmluva 7
Úvod (Vladimír Bouška) 9
Fyzikálně chemická charakteristika přírodních skel (Zdeněk Borovec) 11
Pojem skla 11
Tvorba skla při ochlazování tavenin 12
Index světelného lomu 15
Odmíšení v kapalné fázi 17
Nukleace a růst krystalů při ochlazování taveniny 19
Struktura skla 24
Sklotvorné látky 29
Sklotvorné soustavy 30
Vznik skla netradičním způsobem 32
Barevnost skla 34
Plynné látky a voda v přírodních sklech 39
Hydratace skla 41
Vulkanické sklá (Anna Lajčáková a Ivan Kraus) 44
Zákonitosti rozširenia vulkanických skiel 44
Kyslé vulkanické sklá 45
Genetické typy vulkanických skiel 48
Nomenklatura vulkanických skiel 51
Petrologické a geochemické zákonitosti u vulkanických skiel 59
Hydratácia a sekundárne premeny vulkanických skiel 70
Sekundárne premeny bázických a intermediárnych vulkanických skiel 74
Sekundárne premeny kyslých vulkanických skiel 75
Skla meteoritových kráterů (impaktová skla) na Zemi (Vladimír Bouška a Magdalena Pačesová) 79
Charakteristika meteoritových kráterů 83
Hlavní znaky impaktových struktur 90
Impaktová skla 101
Impaktující tělesa 129
Tektity (Vladimír Bouška) 132
Pádová pole tektitů 133
Tvary tektitů 135
Barva tektitů 140
Další charakteristika tektitového skla 141
Chemické složení tektitů 144
Studium izotopů 153
Plyny v tektitech 157
Charakteristika tektitových pádových polí 158
Původ tektitů 178
Měsíční skla (Alena Cimbálníková) 180
Impaktová skla 181
Skla vulkanická 207
Skla v meteoritech (Vladimír Bouška) 213
Fulgurity (Magdalena Pačesová a Vladimír Bouška) 216
Ostatní přírodní skla (Vladimír Bouška) 222
Praktické použití přírodních skel (Zdeněk Borovec, Anna Lajčáková, Ivan Kraus a Vladimír Bouška) 223
Kyselá vulkanická skla 223
Bazická vulkanická skla 228
Tektity 228
Literatura 231
Rejstřík 255

Název knihy: PŘÍRODNÍ SKLA
Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Bouška, DrSc. (vedoucí autorského kolektivu) Ing. Zdeněk Borovec, CSc. RNDr. Alena Cimbálníková, DrSc. Doc. RNDr. Ivan Kraus, CSc. RNDr. Anna Lajčáková, CSc. Magdalena Pačesová, M.Sc.
Vydala Academia nakladatelství Československé akademie věd Praha 1987
Přebal a vazbu navrhl Jaroslav Krouz
Technický redaktor Petr Čech
Vydání I. — 264 stran (76 obr.), 8 str. kříd. přílohy
Sazba: Středisko technické přípravy vědecké literatury Academia, Praha Tisk: Polygrafia, n. p., Svobodova 1, Praha 2
Náklad 2000 výtisků — 03/8 — 2356 21-062-87

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.