Přírodní skla - Vladimír Bouška a kolektiv

Vše o přírodních sklech. Kniha je odborně psaná (náročnější text). Některé kapitoly (viz obsah) jsou psány slovensky. Kniha vyšla v nákladu pouze 2 000 kusů.

 • Počet stran: 264
 • Obrázků: 76 + 8 stran příloh
 • Rozměry: 17 x 24 cm
 • Nakladatelství: Academia
 • Vazba knihy: vázaná s přebalem
 • 1. vydání originálu: 1987
 • Náklad: 2000 ks

prirodni-skla-vladimir-bouska-a-kolektiv

Popis knihy

Přírodní skla poskytují stejně cenné informace o historii Země, Měsíce nebo planet naší sluneční soustavy jako jiné nerosty nebo horniny. Podstatně se změnil význam skel kosmického původu. V měsíčním regolitu bylo objeveno neočekávané množství rozličných skel impaktového i vulkanického původu. Skla byla zjištěna i v některých meteoritech a navíc se soustředila pozornost na skla vytvořená v meteoritových kráterech, protože obdobná skla vznikají také při umělých podzemních zkouškách s nukleárními náložemi. Naše vltavíny upoutaly pozornost především jako drahé kameny. K podobnému účelu slouží i jiné tektity a některé obsidiány.

Autoři knížky měli možnost studovat jak měsíční, tak i pozemská přírodní skla, zúčastnili se několika významných mezinárodních konferencí a sympozií na toto téma, a mohou tedy odpovědně přinést nejnovější informace o vzniku, výskytu, stabilitě a praktickém použití těchto skel. Sepsáním této příručky vyplnili mezeru v naší geologické literatuře, protože dosud žádná publikace se nevěnovala soubornému popisu přírodních skel. Do příručky jsou soustředěny teoretické i praktické poznatky o přírodních sklech, mezi něž jsou zahrnuta impaktová skla z meteoritových kráterů, vulkanická skla, tektity, meteoritová skla, fulgurity a některé jiné typy. Dílo obsahuje mnoho tabulek s konkrétními údaji, barevné i černobílé ilustrace, jakož i obsáhlé citace nejnovější literatury o tomto tématu. Je mimo jiné určeno k 200. výročí první práce o tektitech (1787) a pro účastníky dvou konferencí o této problematice, které se budou konat v r. 1987 v Praze a v Českých Budějovicích. Lze předpokládat, že se stane užitečnou pomůckou nejen pro vědecké pracovníky v geologii, petrologii, geochemii, mineralogii, ložiskové geologii, technologii skla a v astronomii, ale i pro studenty těchto vědních oborů.

OBSAH

 • Předmluva 7
 • Úvod (Vladimír Bouška) 9
 • Fyzikálně chemická charakteristika přírodních skel (Zdeněk Borovec) 11
 • Pojem skla 11
 • Tvorba skla při ochlazování tavenin 12
 • Index světelného lomu 15
 • Odmíšení v kapalné fázi 17
 • Nukleace a růst krystalů při ochlazování taveniny 19
 • Struktura skla 24
 • Sklotvorné látky 29
 • Sklotvorné soustavy 30
 • Vznik skla netradičním způsobem 32
 • Barevnost skla 34
 • Plynné látky a voda v přírodních sklech 39
 • Hydratace skla 41
 • Vulkanické sklá (Anna Lajčáková a Ivan Kraus) 44
 • Zákonitosti rozširenia vulkanických skiel 44
 • Kyslé vulkanické sklá 45
 • Genetické typy vulkanických skiel 48
 • Nomenklatura vulkanických skiel 51
 • Petrologické a geochemické zákonitosti u vulkanických skiel 59
 • Hydratácia a sekundárne premeny vulkanických skiel 70
 • Sekundárne premeny bázických a intermediárnych vulkanických skiel 74
 • Sekundárne premeny kyslých vulkanických skiel 75
 • Skla meteoritových kráterů (impaktová skla) na Zemi (Vladimír Bouška a Magdalena Pačesová) 79
 • Charakteristika meteoritových kráterů 83
 • Hlavní znaky impaktových struktur 90
 • Impaktová skla 101
 • Impaktující tělesa 129
 • Tektity (Vladimír Bouška) 132
 • Pádová pole tektitů 133
 • Tvary tektitů 135
 • Barva tektitů 140
 • Další charakteristika tektitového skla 141
 • Chemické složení tektitů 144
 • Studium izotopů 153
 • Plyny v tektitech 157
 • Charakteristika tektitových pádových polí 158
 • Původ tektitů 178
 • Měsíční skla (Alena Cimbálníková) 180
 • Impaktová skla 181
 • Skla vulkanická 207
 • Skla v meteoritech (Vladimír Bouška) 213
 • Fulgurity (Magdalena Pačesová a Vladimír Bouška) 216
 • Ostatní přírodní skla (Vladimír Bouška) 222
 • Praktické použití přírodních skel (Zdeněk Borovec, Anna Lajčáková, Ivan Kraus a Vladimír Bouška) 223
 • Kyselá vulkanická skla 223
 • Bazická vulkanická skla 228
 • Tektity 228
 • Literatura 231
 • Rejstřík 255
 • Název knihy: PŘÍRODNÍ SKLA
 • Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Bouška, DrSc. (vedoucí autorského kolektivu) Ing. Zdeněk Borovec, CSc. RNDr. Alena Cimbálníková, DrSc. Doc. RNDr. Ivan Kraus, CSc. RNDr. Anna Lajčáková, CSc. Magdalena Pačesová, M.Sc.
 • Vydala Academia nakladatelství Československé akademie věd Praha 1987
 • Přebal a vazbu navrhl Jaroslav Krouz
 • Technický redaktor Petr Čech
 • Vydání I. — 264 stran (76 obr.), 8 str. kříd. přílohy
 • Sazba: Středisko technické přípravy vědecké literatury Academia, Praha Tisk: Polygrafia, n. p., Svobodova 1, Praha 2
 • Náklad 2000 výtisků — 03/8 — 2356 21-062-87

Naše nabídka tektitů a vltavínů.