Geologie a zajímavosti

Geologie je věda zabývající se studiem Země. Podívejte se na některé její obory a další zajímavosti ze světa nerostů a hornin.

Panská skála

Panská skála

Panská skála je pozůstatkem nevelkého čedičového návrší, mezi obcemi Kamenický Šenov a Prácheň. Svůj nynější název získala překladem z původního němec...

Chicxulubský kráter

Chicxulubský kráter

Chicxulubský (čikšulubský) kráter, pohřbený pod poloostrovem Yucatan v Mexiku, je jedním z nejvýznamnějších impaktních struktur na naší planetě. Vznik...

Petrologie

Petrologie

Petrologie (odvozená z řeckých slov petra = kámen a logos = znalost) je oblastí geologie, která se zabývá vznikem, složením, vlastnostmi a výskytem ho...

Pedologie

Pedologie

Pedologie (půdoznalství) je věda, která studuje půdy ve všech hlediscích, zejména však jejich vznik (pedogeneze). Má velký význam pro zemědělství a oc...

Systematická mineralogie

Systematická mineralogie

Zařazením, popisem a studiem jednotlivých minerálů se zabývá systematická mineralogie. První mineralogický systém založený na fyzikálních vlastnostech...

Mineralogie (nerostopis)

Mineralogie (nerostopis)

Mineralogie spadá do oblasti geologických věd. Je to vědecká disciplína, která se věnuje zkoumání minerálů. Poznatky z mineralogie jsou základní pro o...

Co je nerost, hornina a drahý kámen?

Co je nerost, hornina a drahý kámen?

Vysvětlení pojmů nerost, hornina a drahý kámen. Nerost čili minerál je zpravidla krystalická látka, která vznikla jako výsledek geologických procesů. ...

Co je geologie?

Co je geologie?

Geologie je přírodní věda, která se zaměřuje na studium endogenních (vnitřních) a exogenních (vnějších) procesů, které ovlivňují vznik a formování geo...