Chicxulubský kráter

Chicxulubský (čikšulubský) kráter, pohřbený pod poloostrovem Yucatan v Mexiku, je jedním z nejvýznamnějších impaktních struktur na naší planetě. Vznik kráteru je spojen s obdobím hromadného vymírání před 66 miliony lety.

Naše nabídka meteoritů a tektitů.

krater-chicxulub-meteorit

Kráter objevili geofyzici Antonio Camargo a Glen Penfield, kteří koncem 70. let hledali ropu na poloostrově Yucatan. Průměr asteroidu, který způsobil vznik Chicxulubského kráteru, se odhaduje na přibližně 10 kilometrů. Jeho rychlost byla odhadnuta na 20 kilometrů za sekundu a kinetická energie nárazu byla odhadnuta na 72 teratun TNT. Ke katastrofické impaktní události došlo přibližně před 66 miliony lety během pozdního období křídy.

Výsledek dopadu

Energie uvolněná při dopadu byla ohromující, ekvivalentní miliardám atomových bomb, což vedlo k rozsáhlým environmentálním účinkům, jako jsou požáry, tsunami a scénář "jaderné zimy" s prodlouženou tmou a ochlazením.

Velikost kráteru

Kráter Chicxulub má asi 200 kilometrů v průměru a 20 kilometrů na hloubku.

chicxulub-krater-foto

Na obr. Horní obrázek je stínovaný reliéfní snímek severozápadního rohu Mexického poloostrova Yucatan vytvořený z dat mise Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) a ukazuje jemný, ale nezaměnitelný náznak impaktního kráteru Chicxulub. Autor: NASA

chicxulub-gravitacni-mapa

Na obr. Počítačem generovaný snímek gravitační mapy kráteru Chicxulub v Mexiku. Nové analýzy gravitačních měření v této oblasti odhalily důkazy, že se jedná o vícekruhovou pánev se čtvrtým vnějším prstencem o průměru asi 300 kilometrů. V tomto průměru představuje Chicxulubská pánev jednu z největších kolizí ve vnitřní sluneční soustavě od doby, kdy před téměř čtyřmi miliardami lety skončilo takzvané „těžké bombardování“. (Období silného bombardování bylo způsobeno dopadem trosek z rané formace sluneční soustavy, které pršely na nově vzniklé planety.) Jedinou srovnatelnou pánví po bombardování je pánev Mead Basin na Venuši o průměru 280 kilometrů. Autor: NASA

Dopad na biodiverzitu

Událost dopadu Chicxulubu je úzce spojena s jednou z nejvýznamnějších událostí hromadného vymírání v historii Země. Náraz tak obrovského meteoritu měl za následek celosvětovou ekologickou katastrofu. Srážka byla pravděpodobně příčinou klimatické změny a vyhynutí většiny tehdejších živočišných druhů včetně hlavonožců amonitů a neptačích dinosaurů na přelomu druhohor a třetihor. Závažnost a náhlost změn způsobených impaktní událostí sehrály důležitou roli při změně tehdejších ekosystémů a připravily cestu pro vzestup nových druhů v novověku Země (kenozoikum).

Současný stav kráteru

Kráter je v současnosti nejlépe zachovanou komplexní impaktní strukturou na povrchu Země. Větší část kráteru je dnes v moři a přibližně z třetiny na pevnině, kde v jeho epicentru leží mexické město Chicxulub.

chix-krater-yucatan-poloostrov

Naše nabídka meteoritů a tektitů.