Bornit - kámen intuice

Bornit je považován za mimořádně silný kámen, pro své údajné schopnosti posilovat intuici jednotlivce. Jeho energie může pomoci jednotlivci uvědomit si svou vlastní hodnotu a rozpoznat svou jedinečnost. Jeho hlavním úkolem je poskytnout podporu a sílu pro každého, kdo se s ním spojí.

Naše nabídka bornitu.

bornit-vlastnosti-kamene

Přisuzované účinky a vlastnosti bornitu

  • Posilování intuice
  • Směrování v momentech ztráty
  • Podpora pocitu odpuštění
  • Udržování jasného myšlení
  • Ochrana před negativitou
  • Nabízení vhledu do překážek při dosahování cílů
  • Podpora v jasném myšlení a řešení problémů

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Používání drahých kamenů není náhradou za lékařskou péči. V případě zdravotních problémů se vždy obraťte na lékaře. Informace o metafyzických vlastnostech kamenů jsou získány z obecně známých mýtů a tradic.

bornit-ucinky

Bornit je skvělý kámen pro ty, kteří chtějí rozvíjet své psychické schopnosti a posílit svou intuici. Není třeba, abyste byli někým jiným, než jste teď. Bornit nám připomíná, že naše současná podoba je důležitá a že můžeme dělat krok vpřed, růst a učit se.

Bornit je také považován za velmi užitečný kámen pro ty, kteří se potýkají s psychickými problémy, jako je úzkost nebo deprese. Držení tohoto kamene může pomoci jednotlivci nalézt směr, když se cítí ztraceni nebo zmateni. Uvádí se, že energie bornitu podporuje pocity odpuštění a pomáhá nám zůstat při zemi a myslet jasně. Pomáhá nám najít pevný morální střed a z tohoto místa činit logická a spravedlivá rozhodnutí.

bornit-ucinky-kamen

Energie Bornitu je velmi silná a intenzivní. Bornit je považován za silný ochranný kámen, který oslabuje negativitu. Je důležité, aby byl tento kámen pravidelně čištěn, zvláště pokud jej používáte pro meditaci nebo práci s energií.

Bornit nás chrání před negativitou a povzbuzuje nás, abychom se soustředili na jednání, které přímo zlepší naši přítomnost a budoucnost. Když se snažíme dosáhnout cílů, Bornit nabízí vhled do překážek, které nám stojí v cestě. Pomáhá nám jasně myslet a soustředit se na řešení problémů, spíše než se zaměřovat na problémy samotné.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Všechny informace o účincích a vlastnostech kamenů, včetně bornitu jsou poskytovány z různých zdrojů a mají pouze informativní charakter. Tyto informace nejsou určeny k léčbě žádných zdravotních problémů.

bornit-vyznam-kamen

Bornit minerál

Bornit má chemický vzorec Cu5FeS4, je kosočtverečný minerál. Je známý i pod názvy pestrá měděná ruda a paví ruda. Jeho název je odvozen od Ignáce Antonína Borna, rakouského osvícence, geologa a svobodného zednáře maďarského původu. Krystaly bornitu jsou vzácné, nejčastěji se vyskytuje celistvý, zrnitý nebo masivní. Více v Atlasu kamenů: Bornit, paví ruda

Prodej bornitu - paví rudy.