Bismut - krystal růstu a transformace

Bismut je známý svou schopností přinášet energii změny a růstu. Tento jedinečný kámen nám prý pomáhá přizpůsobit se změnám, posiluje soudržnost a podporuje trasformaci.

Prodej duhových krystalů bismutu.

bismut-krystal-bizmut

Přisuzované účinky a vlastnosti bismutu

  • Přináší energii změny a růstu.
  • Pomáhá objevit naši pravou cestu životem.
  • Posiluje soudržnost a dynamiku vztahů.
  • Podporuje trasformaci a adaptaci na změny.
  • Harmonizuje čakry a posiluje vnitřní rovnováhu.
  • Představuje energii kariéry a životní cesty.
  • Posiluje mezilidské vztahy.
  • Pomáhá dosáhnout hlubšího stavu klidu.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Všechny informace o účincích a vlastnostech kamenů, včetně bismutu jsou poskytovány z různých zdrojů a mají pouze informativní charakter. Tyto informace nejsou určeny k léčbě žádných zdravotních problémů.

bismut-krystal-nocni-obloha

Bismut je krystal, který je ve světě esoteriky velmi ceněný pro své schopnosti podporovat duchovní růst a zlepšovat mezilidské vztahy. Má prý silnou spojitost s vyššími sférami a je známý svou schopností pomoci nám otevřít mysl novým myšlenkám a představám.

V Feng Shui je bismut spojen se severní částí domu, což je oblast spojená s kariérou a životní cestou. Tento kámen může být užitečný při řešení pocitu přehlcení nebo stresu z náročné práce. V Feng Shui je bismut cenným kamenem pro vyvážení a očistu prostředí.

Je spojen s energií vody, energií ticha a klidu. Je to symbol nerealizovaných možností a schopností, které máme k dispozici, a je to úžasný nástroj pro harmonizaci našich čaker.

bismut-krystal-element-vody

Krystal bismutu je často používán i ke komunikaci s anděli, duchovními průvodci a vyšším Já. Dále se uvádí, že bismut je úžasným pomocníkem při meditaci. Jeho vibrace nám pomáhají navázat hluboké spojení s ostatními dušemi a s Vesmírem. Kámen nám také pomáhá pochopit sami sebe, naše spojení s Vesmírem a kam v životě směřujeme.

Je považován za kámen který nám pomáhá dívat se na věci z jiné perspektivy a nacházet netradiční řešení. Pomáhá nám utřídit si naše myšlenky a zvládnout velké úkoly s lehkostí a nadhledem.

bismut-krystalzeleno-ruzovy

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Používání drahých kamenů není náhradou za lékařskou péči. V případě zdravotních problémů se vždy obraťte na lékaře. Žádný minerál nebo drahý kámen nemá prokázaný fyzický účinek proti vážným nemocem, a informace o jejich metafyzických vlastnostech jsou získány z obecně známých mýtů a tradic.

bismut-krystal

Bismut v mineralogii

Bismut je vzácný těžký kovový prvek oblíbený zejména díky vysoké iridescenci. Bez oxidace je stříbrný se slabým růžovým leskem. Elementární bismut má největší diamagnetickou konstantu ze všech známých kovových prvků, značně vysoký elektrický odpor a vykazuje nejvyšší hodnotu Hallovy konstanty ze všech kovů. Více informací v Atlasu kamenů: Bismut (bizmut)

Prodej krystalů bismutu.