Granát - kámen ohně

Granát je úzce spjat s prvotním ohněm, který stvořil svět z chaosu. Jeho barvy připomínají plameny života, symbolizující plodnost a obnovu. V mnoha kulturách byl granát považován za ochranný talisman, který nositele chránil před zlými silami.

granat-krystaly-zapad-slunce

Nechte se uchvátit žhavou energií granátu a objevte sílu tohoto ohnivého kamene. Energie granátu prý povzbuzuje odvahu a naději, inspiruje k pozitivnímu myšlení a podporuje vnitřní sílu čelit životním výzvám.

Přisuzované účinky a vlastnosti granátu v bodech

  • Inspiruje lásku, vášeň a oddanost.
  • Pomáhá překonat minulá traumata.
  • Podporuje pozitivní myšlení.
  • Přináší emoční stabilitu.
  • Působí jako ochranný štít.
  • Poskytuje silný uzemňovací účinek.
  • Podněcuje kreativitu, motivaci a nadšení.
  • Posiluje meditační zážitky.
  • Podporuje intuici a sebeuvědomění.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Používání drahých kamenů není náhradou za lékařskou péči. V případě zdravotních problémů se vždy obraťte na lékaře. Informace o metafyzických vlastnostech kamenů jsou získány z obecně známých mýtů a tradic.

granat-brousene-sperkove-kameny

Význam granátu v esoterice

Granát je také znám jako kámen kreativity a uměleckého vyjádření. Povzbuzuje tok inspirace a pomáhá uvolnit zablokované emoce, které často brzdí tvůrčí proces. Nošení granátu tak může posílit sebevědomí a motivovat k seberealizaci.

Kromě svého vlivu na kreativitu má granát také uzemňující a očišťující účinky. Jeho energie pomáhá rozpustit staré vzorce chování, přesvědčení a emoční bloky, které nám brání v růstu. Granát nás povzbuzuje, abychom se vzdali toho, co nám již neslouží, a otevřeli se novým možnostem.

Granát je považován za účinný nástroj pro duchovní probuzení a meditační praktiky. Jeho energie podporuje hluboké spojení s vyšším já a usnadňuje přístup k intuici a vnitřní moudrosti.

granat-zeleny-krystaly

Harmonizace partnerských vztahů

Pro páry může granát být cenným pomocníkem při harmonizaci vztahu. Jeho vliv zmírňuje emocionální disharmonii, vyvažuje sexuální touhy a podporuje vzájemnou důvěru a oddanost. Nošení granátových šperků může posílit pouto mezi partnery a oživit jiskru lásky.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Všechny informace o účincích a vlastnostech kamenů, včetně granátu jsou poskytovány z různých zdrojů a mají pouze informativní charakter. Tyto informace nejsou určeny k léčbě žádných zdravotních problémů.

granat-lesteny-poust

Esoterické vlastností ostatních drahých kamenů nalezenete v sekci článků: Esoterické účinky kamenů

Granát jako minerál

Granáty jsou skupinou křemičitanů s podobnými vlastnostmi a složitými chemickými vzorci. Název "granát" pochází z latinského "granum", což znamená zrno, nebo z "granatum malum" - granátové jablko. Všechny granáty krystalují v krychlové soustavě. Nejčastější barva spojovaná s granáty je červená, ale granáty mohou být i žluté, oranžové, hnědé, černé a dokonce zelené. Více v Atlasu kamenů: Granát

Máte-li zájem o mineralogické informace o dalších nerostech, doporučujeme náš Atlas drahých kamenů a minerálů.

granat-uvarovit-zeleny

Prodej zeleného granátu - uvarovitu.