Rodonit - kámen harmonizace emocí

Jednou z hlavních uváděných vlastností rodonitu je jeho schopnost harmonizovat emoce. Uvádí se, že rodonit odstraňuje negativní emoce, jako jsou žárlivost, strach nebo nenávist, a nahrazuje je pocity lásky, soucitu a porozumění. Je prý úzce spjat se srdeční čakrou, jedním z nejdůležitějších energetických center v lidském těle.

Naše nabídka minerálů.

rodonit-esoterika-ucinky

Přisuzované účinky a vlastnosti rodonitu v bodech:

  • Pomáhá dosáhnout nejvyššího potenciálu.
  • Odstraňuje emocionální rány.
  • Vyrovnává jin-jang.
  • Pomáhá v případech emočního sebezničení.
  • Podporuje nesobeckou sebelásku.
  • Podporuje zachování klidu.

UPOZORŇUJEME, že údaje o účincích a vlastnostech kamenů na našem webu jsou pouze informativní a čerpány z veřejně dostupných zdrojů, nejsou vědecky ověřeny a nemají nahrazovat klasickou léčbu. Drahé kameny by měly být chápány jako doplněk, ne náhrada klasické léčby.

rodonit-esoterika-krystaly

Dále se uvádí, že rodonit dokáže jemně uvolnit emoční bloky a umožnit nám se osvobodit od starých ran a traumat. Pomáhá nám odpustit sami sobě i druhým. Díky svému spojení se srdeční čakrou může rodonit také posílit naše sebevědomí a sebeúctu. Tento drahokam nás učí přijímat sami sebe se všemi našimi nedostatky a chybami.

Rodonit a meditace

Meditace s rodonitem může být velmi účinným způsobem, jak se spojit s energiemi tohoto drahokamu. Držte rodonit v ruce nebo jej položte na srdeční čakru a soustřeďte se na své dýchání. Nechte se vést jeho uklidňujícími vibracemi a otevřete své srdce lásce a soucitu.

rodonit-esoterika-surovy-kamen-vodopad

Péče o rodonit - energetické čištění:

  • Položte jej na noc na křišťál.
  • Vystavte jej kouři z očistných bylin.
  • Omyjte jej pod proudem čisté vody.

UPOZORNĚNÍ: Využívání drahých kamenů není náhradou lékařské péče. Pokud se u vás vyskytnou zdravotní potíže, je vždy nezbytné je konzultovat s lékařem. Popisy účinků a vlastností kamenů na našem webu jsou pouze informativní a jsou čerpány z veřejně dostupných zdrojů.

Významy ostatních drahých kamenů a minerálů jsou podrobně rozebrány v článcích, které najdete v kategorii: Esoterické účinky kamenů

rodonit-esoterika-surovy-kamen 

Rodonit mineralogické informace

Rodonit je křemičitan manganu a svůj název získal podle řeckého slova "rhodon", což znamená "růže". Tento minerál krystalizuje v trojklonné soustavě a vytváří masivní, celistvé útvary nebo žilné výplně. Vzniká v horninách bohatých na mangan a v metasomaticky přeměněných sedimentech. Více informací v Atlasu kamenů: Rodonit

Rodonit svou barvou připomíná podobný rodochrozit, přesto se tyto dva nerosty od sebe zcela liší. Jednotlivé rozdíly naleznete v článku: Rodonit a rodochrozit, rozdíly

Naše nabídka minerálů.