Uvarovit, zelený granát

Uvarovit je smaragdově zelený granát. Objeven byl v roce 1832 na ložisku chromitu u obce Sarany na Uralu v Rusku. Ložisko není dodnes vytěžené a poskytuje vynikající a ceněné ukázky tohoto minerálu.

Naše nabídka uvarovitu.

uvarovit-zeleny-granat

Na foto: zelený uvarovit na chromitu, velikost vzorku 2,0 cm, hmotnost: 13,4 g; Sarany, Ural, Rusko

Smaragdově zelené barva uvarovitu je zapříčiněna zvýšeným obsahem chromu.

uvarovit-smaragdove-zelene-krystaly

Na foto: krystaly uvarovitu o velikosti cca 1 až 2 mm

Vyskytuje se ve formě drobných dokonale ohraničených krystalů v horninách se zvýšeným obsahem chromu, ultrabazitech s chromitem, serpentinitech a skarnech. Vznik je metamorfní, popřípadě hydrotermální. Velké krystaly uvarovitu jsou vzácné, nejčastěji jsou o velikosti do 3 mm. Krystaly jsou průhledné a mají skleněný lesk.

uvarovit-zelene-krystaly

Na foto: jasně zelené krystaly uvarovitu

Vzhledem k malé velikosti krystalů, se uvarovit do šperků nejčastěji zasazuje ve formě drobných leskoucích se drúziček zelených krystalů.

uvarovit-druzy

Na foto: drúzy uvarovitu na tmavě šedém chromitu z lokality Sarany, Ural, Rusko

  • Barva: jasně zelená, smaragdově zelená, někdy slabě žlutá
  • Tvrdost: 6,5 až 7,5 dle Mohse
  • Chemický vzorec: Ca3 Cr2 (Si04)3
  • Lom: nerovný až lasturnatý
  • Lesk: skelný
  • Vryp: bílý

Kromě prvotního naleziště u obce Sarany na Uralu se uvarovit nachází v Indii, kde se hnědozelené kameny nazývají hanleit. Ve skotsku jsou kameny šedé barvy a nazývány skiagit. Další naleziště jsou v USA, Kanadě, Jižní Africe, Norsku, Finsku, Itálii, Turecku, Polsku.

Naše nabídka uvarovitu.