Wulfenit

Wulfenit je minerál krystalizující ve čtverečné (tetragonální) krystalové soustavě. Jeho efektní a sběratelsky velmi ceněné drúzy jsou ozdobou mnoha výstav a sbírek. Minerál byl pojmenován podle rakouského mineraloga Franze Wulfena.

Oranžové krystaly minerálu wulfenit.

Na fotografii: geoda s oranžovými krystaly wulfenitu v dutině - Arizona (cca 30 cm)

Chemicky se jedná molybdenan olovnatý PbMoO4 s tvrdostí 3 (podle Mohse). Tvoří tabulkovité nebo vzácně i pyramidální krystaly diamantového lesku, voskově nebo medově žluté, někdy šedé, hnědé, oranžové a červené barvy. Může tvořit povlaky, bývá i zrnitý nebo celistvý.

Lištovité krystaly žlutého wulfenitu Rakouska 12cm

Na foto: wulfenit, Rakousko

Wulfenit vzniká jako produkt přeměny galenitu na ložiscích olova. Hezké vzorky pocházejí z Rumunska, Pensylvánie, Utahu, Arizony, Austrálie, Namibie a dalších.

wulfenit-slovinsko

Na foto: krystaly wulfenitu ze Slovinska

V roce 1861 byly nalezeny bohaté drúzy tabulkovitých až 1 cm velkých šedých krystalů wulfenitu v dutinách Horní Černojamské rudné žíly v dole Lill v Příbrami. Vzorky z tohoto nálezu se vzápětí dostaly do významných světových muzeí a od té doby je Příbram v literatuře uváděna jako jedno ze světově význačných nalezišť wulfenitu, a to i přesto, že v Příbrami bylo nalezeno jen omezené množství atraktivních ukázek tohoto minerálu. [1]

Drúza žlutých krytsalů wulfenitu z Mexika.

Na foto: drúza žlutých krystalů wulfenitu o velikosti 14 cm, Mapimí, Mexiko

Podívejte se na naši nabídku nerostů v kategorii: Minerály - nerosty

Zdroj - odkazy:

[1] Wulfenit na velibil.net