Meteorit Campo del Cielo

Meteorit Campo del Cielo je železný, ocelově šedý a kovově lesklý meteorit s oktaedrickou krystalovou strukturou řazený do skupiny IAB. Průměrné složení je 92,9% Fe; 6,62% Ni; 90,0ppm. Ga; 392ppm. Ge; 3,2ppm. Ir.

Naše nabídka meteoritů na prodej

Meteorit Campo del Cielo - El Chaco

Na foto: Druhý největší fragment meteoritu Campo del Cielo, meteorit El Chaco, (po převážení 28,8 tun). Autor: Carlos Zito, CC BY-SA 3.0

Název Campo del Cielo ("Nebeské pole") pochází ze španělského překladu domorodého "Piguem Nonralta" označující místo nálezu meteoritických želez. Pole impaktních kráterů se nachází mezi provinciemi Chaco a Santiago del Estero asi 1000 kilometrů severozápadně od města Buenos Aires v Argentině. Na ploše asi 19 x 3 km je nejméně 26 kráterů a největší je o rozměrech 115 x 91 metrů. 

Podívejte se na mapu s jednotlivými krátery. Na mapě je zobrazeno umístění meteoritu "el Chaco". Při přiblížení mapy se vám zobrazí další krátery a nálezy v jeho okolí. Nebo zadejte na Google Maps souřadnice GPS: -27.609033, -61.681694

Počet a rozmístění kráterů naznačuje, že meteorit Campo del Cielo vstoupil do atmosféry jako jedno velké těleso, které se při průletu atmosférou rozpadlo na menší fragmenty. Celková hmotnost dosud získaných meteoritů se odhaduje na asi 100 tun a stáří kráterů (doba dopadu meteoritu) na 4200 až 4700 let (2 200–2700 let před naším letopočtem). Stáří meteoritu se odhaduje na 4,5 miliardy let (předpokládá se, že vznikl jako součást vývoje naší sluneční soustavy).

Sbírkový meteorit Campo del Cielo o velikosti 40 mm a hmotnosti 20 g.

Na foto: Typický vzhled sbírkového meteoritu Campo del Cielo o velikosti 40 mm a hmotnosti 20 g.

Historie meteoritu Campo del cielo

V roce 1576 guvernér provincie v severní Argentině pověřil armádu hledáním obrovské masy železa, o kterém slyšel, že domorodci používají na výrobu svých zbraní. Domorodci tvrdili, že hmota spadla z nebe na místo, které nazývali Piguem Nonralta a které španělština přeložila jako Campo del Cielo („Nebeské pole“). Expedice doopravdy zjistila, že z půdy vyčnívá velký kus kovu. Předpokládali, že se jedná o železnou žílu, a přivezli zpět několik vzorků, které byly popsány jako neobvykle čisté. Guvernér následně expedici zdokumentoval a zprávu uložil do Indického archivu v Seville (Španělsko), tam byla ale rychle zapomenuta. 

Pozdější zprávy o této oblasti pouze opakovaly domorodé legendy. V návaznosti na legendy, v roce 1774 don Bartolome Francisco de Maguna znovu objevil železnou hmotu, el Meson de Fierro („stůl ze železa“). Maguna si myslel, že se jedná o špičkou železné žíly. Další expedice vedená Rubinem de Celisem v roce 1783 pomocí výbušnin odstranila zem kolem železa a zjistila, že se jedná o jeden kus. Celis odhadoval jeho hmotnost na 15 tun a opustil jej jako bezcenný. Sám nevěřil, že kámen spadl z nebe a předpokládal, že vznikl sopečnou erupcí. Vzorky však poslal Královské společnosti v Londýně a svou zprávu publikoval v Philosophical Transactions of the Royal Society (vědecký časopis vydávaný Královskou společností). Tyto vzorky byly později analyzovány a bylo zjištěno, že obsahují 90% železa a 10% niklu a jsou přiřazeny meteoritickému původu. 

Meteority Campo del Cieo o průměrné hmotnosti 1,0 g.

Na foto: Meteority Campo del Cieo o průměrné hmotnosti 1,0 g.

Později bylo v oblasti objeveno mnoho kusů s hmotností od několika miligramů do 34 tun. Kus o hmotnosti asi jedné tuny známý jako Otumpa byl nalezen v roce 1803. Část o hmotnosti 634 kilogramů byla odvezena do Buenos Aires v roce 1813 a později darována Britskému muzeu. Další velké fragmenty meteoritu Campo del Cielo jsou shrnuty v tabulce níže.

Největší dva fragmenty Gancedo a El Chaco patří mezi nejtěžší jednodílné meteority na světě.

Hlavní fragmenty meteoritu Campo del Cielo

Hmotnost v tunách, název meteoritu (rok objevu)

 1. 30,8   el Gancedo (2016)
 2. 28,8   el Chaco (1969)
 3. > 15   el Otumpa (1576)
 4. 15,0   la Sorpresa (2005)
 5. > 10  Tañigó II (1997)
 6. 7,85  Meteorito Santiagueño (2006)
 7. 4,21  el Toba (1923)
 8. 3,12  las Viboras (1967)
 9. 2,0    el Taco (1962)
 10. 1,53  la Perdida (1967)
 11. 1,0    el Mataco (1937)
 12. 0,85  el Tonocote (1931)
 13. > 0,8 Runa Pocito (1803)
 14. 0,73  el Mocovi (1925)
 15. 0,46  el Abipon (1936)
 16. 0,02  el Hacha (1924)


Zdroj: anglická wikipedie - Campo del Cielo 

Prodej meteoritů na e-shopu.