Tektity a impaktní skla

Tektity jsou zvláštním druhem bezvodých silně křemičitých přírodních skel, které vznikají v důsledku dopadu meteoritů na zemský povrch. Pojem tektit pochází z řeckého slova „tektós“ neboli tavený a poprvé ho použil v roce 1890 rakouský geolog Eduard Suess.

Jak vzniká tektit?

Při dopadu meteoritu se uvolní obrovské množství energie, která roztaví původní horninu a ta se přemění na horkou sklovitou taveninu (budoucí tektit). Roztavené kousky jsou znovu vymrštěny do vzduchu a přemístěny stovky až tisíce kilometrů daleko od mateřského kráteru. Území, na která tektity dopadnou, nazýváme „pádové pole“.

vznik tektitu vltavinu

Tektity ovšem nevznikají při každém dopadu meteoritu. Předpokladem je dostatečná rychlost i ostřejší úhel dopadu. Díky tvaru kráteru a úhlu dopadu tělesa, které ho způsobilo, lze často velmi prokazatelně nalézt pádová pole určitých tektitů odpovídající jednotlivým kráterům.

Již od počátku dostávaly nejčastěji jednotlivé druhy tektitů název podle nalezišť. S přibývajícími nálezy začal v systematice tektitů vládnout zmatek. Naštěstí se ukázalo, že všechny tektity lze rozdělit pouze na několik skupin podle stáří a každé z nich lze přiřadit určité pádové pole a většině z nich i mateřský kráter. Velmi zajímavé jsou tektity typu muong-nong. Jsou tvořeny nedokonale protavenou vrstevnatou sklovinou. Soudí se, že vznikly v blízkosti mateřské impaktové struktury. Donedávna byly známy jen v jihovýchodní Asii, nedávno byly popsány také z jižních Čech. [1]

Druhy tektitů

 • Kärnäit - Finsko
 • Vltavíny - Česko, Rakousko, Německo
 • Haitská skla - Haiti. sv. Mexiko, jižní Wyoming, USA
 • Bediasity - Texas, Kuba, Barbados, Mexický záliv
 • Georgianity - Georgia, Martha's Vineyard, Massachusetts, USA
 • Uregoity - Sibiř, USA
 • Ivority - Okolí Ouellé - Pobřeží Slonoviny
 • Irgizity - Žamanšin - Kazachstán
 • Australity - Austrálie, Tasmánie
 • Indočinity - Vietnam, Kambodža, Thajsko, Laos, jižní Čína
 • Malajsianity - Jižní Malajsie, Borneo
 • Javanity - Jáva, Flores, Sumatra
 • Billitonity - Bellitung - Indonésie
 • Filipínity - Filipíny

Více informací v článku: Druhy tektitů

Typy tektitů

 • Splash form
 • Muong Nong

Podrobné rozdělení a popis jednotlivých typů v článku: Typy tektitů.

Nejznámějšími tektity v ČR jsou bezesporu vltavíny. Jedná se o přírodní skla stará více než 14 milionů let, která vznikla po dopadu meteoritu v Bavorsku (kráter Ries). Jedná se o světový unikát. Je to pouze jediný zatím známý tektit, který je průsvitný a nádherně zelený.

vltavin o hmotnosti 4,8g a délce 35mm

Na foto: Vltavín o hmotnosti 4,8g a délce 35mm z Netolic

Impaktní skla

Impaktní skla jsou horniny přetavené na sklo za vysokého tlaku, nachází se na rozdíl od tektitů uvnitř nebo velmi blízko mateřského kráteru. 

 • Libyjské sklo
 • Darwinovo sklo
 • Zhamanšinity

Zdroj a další informace: