T - geologický slovník

Vysvětlení geologických a mineralogických pojmů začínají na písmeno T.

 • TALEK - mastek.
 • TEFRA - všeobecný název pro pyroklastika všeho druhu.
 • TEKTIT - silně křemité bezvodé sklo, černé, temně zelené nebo hnědé barvy, bohaté na Al2O3 a vzniklé asi za teplot nad 2000°C. Více informací o tektitech.
 • TEKTONIT - hornina, jejíž krystalizace probíhala za orientovaného tlaku, což vedlo k přednostnímu uspořádání minerálních částic.
 • TERESTRICKÝ - suchozemský.
 • TERIGENNÍ - pocházející z pevniny; termín slouží především k označení původu a druhu některých viz mořských sedimentů.
 • TETRAEDR - neboli čtyřstěn, jednoduchý krystalový tvar tvořený čtyřmi trojúhelníkovými plochami.
 • TEXTURA - vnitřní stavba horniny podmíněná vzájemným prostorovým uspořádáním nerostných součástek. (Pozn.: V české terminologii se od tohoto pojmu upouští pro častou záměnu s pojmem struktura, který v angloamerické literatuře znamená texturu a obráceně).
 • TŘPYT - oslnivá hra zářivých barev, často způsobená drobnými vláknitými průniky, např. oxidu železa, v určitých minerálech.
 • TUF - poněkud zpevněný sopečný popel.
 • TUFIT - vodou přeplavený tuf sopečný.

Naše nabídka tektitů.