Skulptace

Termín skulptace se v mineralogii nejčastěji používá ve spojitosti s vltavíny. Jedná se o typickou strukturu povrchu, členitou a hlubokou vrásčitost - rozbrázdění.

Skulptace-vltavin-besednice

Na foto: Vltavín z lokality Besednice, rozměry: 30 x 23 x 9 mm; hmotnost: 6,6 g.

Skulptace u vltavínů (ale i jiných tektitů) vzniká dlouhodobým naleptáváním různorodě odolného povrchu agresivními přírodními roztoky. Výrazná skulptace je typická pro vltavíny z původních nepřeplavených vrstev (např. Besednice, Nesměň, Koroseky, Vrábče). Vltavíny z druhotných nalezišť bývají obroušené a skulptace je méně výrazná nebo úplně chybí.

vltavin-besednice-6-6g-30x23x9mm

Na foto: Stejný vltavín z Besednic jako na foto výše, ale částečně prosvícen.

Dlouho se předpokládalo, že skulptace byla na vltavínech vytvořena během letu, odmrštění meteoritem a tedy aerodynamickými vlivy. Postupem času se byly nalezeny důkazy, že za vrásčitý povrch mohou půdní kyseliny, které na vltavíny uložené ve štěrkopíscích působily tisíce let (Trnka a Houzar 2002).

Naše nabídka vltavínů a tektitů.