Atlas minerálů - Alexander Bernard

Kniha byla vydána roku 1907, nakladatelem byl I. L. Kober. Atlas obsahuje 26 tabulí s 396 kolorovanými obrazy a 73 obrazy v textu. Polokožená vazba zdobená vlysy se zlaceným věcným názvem na hřbetu. Rozměry 31 x 23 cm. Kniha je dostupná v PDF (nevztahují se na ni již autorská práva).

Atlas si můžete prohlédnout nebo stáhnout zde: Atlas minerálů - Alexander Bernard

Kolorované obrazy minerálů naleznete v PDF od strany 98. (zdroj knihy v pdf je archive.org)

atlas-mineralu-bernard

Ukázka tabulí z knihy: Atlas minerálů - Alexander Bernard

Tabule I.

bernard-a-atlas-1

 1. Diamant, tři drobné krystaly ve skutečné velikosti; první a třetí rázu osmistěnného.
 2. Tuha, v protáhlých lupenech. Z Ceylonu.
 3. Tuha, v pecích vysokých uměle vyrobená; lupenitá, šedá, kovově lesklá. Na litině.
 4. Síra z Girgenti na Sicílii; krystalovaná v jehlancích kosočtverečných, na sádrovci. Lesku mdlého, lomu lasturovitého.
 5. Síra z Girgenti, hnědožlutá, nezřetelně krystalovaná.
 6. Arsén, kulovitý, miskovitého složení, na čerstvém lomu šedě lesklý, na vzduchu mění barvu do šedočerna. Clausthal v Harcu.
 7. Antimon krystalovaný. Na šestiboké plošce vyštípané je lesku silného, barvy stříbřité, jinak je barvy šedivé jak olovo. Dauphiné.
 8. Vismut podoby peříčkovité, lupenatý na plošce ulomené, barvy zažloutle stříbřité, ale obyčejně černavý, někdy i pestrý. U města Schneeberku v Sasku.
 9. Realgar, červený až nachový, prosvítavý, v sloupkovitých krystalech. Na směsi křemene, kaolinu, kyzu železného a kaménky. Báňská Bystřice.
 10. Kaménka, auripigment, barvy citronové žluté, lupenitá; krystalovaná; prorostlá realgárem. Kapnik v Uhřích.
 11. Leštěnec antimónový, krásné sloupkovité krystaly, svěžího lesku kovového, barvy modro-šedé. Z Japanu.
 12. Leštěnec molybdénový, lupenitý až šupinkovitý, šedý až modrošedý na šedém křemeni, jenž povlečen je slabým nádechem hnědě žlutého hnědelu. Altenberg v Krušných Horách.

Tabule II.

bernard-a-atlas-2

 1. Zlato, keříčkovíté podoby z krystalů osmistěnných a dvanáctistěnných, pospolu srostlých, světlé barvy, ano je přimíšeno značné procento stříbra. Na drobnozrném slepenci, v němž hojné kyzu železného. Verespatak v Sedmihradech.
 2. Zlato, vlastní barvy žluté, v plíšcích a šupinách, které po krajích jsou vroubeny drobnými krystalky; na křemeni šedém, jenž pokryt je drobnozrným dolomitem. Trestyan v Uhřích.
 3. Zlato temně žluté, v tenkých šupinkách laločnatých ve křemenité břidlici šedé. Zillerthtl Tyrolsku.
 4. Zlato temně žluté, s hnědelem. Oba na bílém křemeni, skulinovitě vyhlodaném, jemuž říkají zlatonosný. Viktoria v Austrálii.
 5. Zlato valounky, temně žluté, z Kalifornských zlatonosných polí. V prohlubinách červenavý hnědel.
 6. Stříbro, s nádechem žlutohnědým, v osmistěnech a krychlích krystalované, zlato. Kongsberg, v Norvéžsku.
 7. Stříbro, drobné osmistěny činí keříčky, zarostlé do růžového těživce. Potosi v Peru.
 8. Stříbro zarostlé do vápence a to v podobě útlých destiček, které vápenec ve všech směrech nepravidelně prorůstají. Kongsberg.
 9. Stříbro, vláskovité, prohnuté, s nádechem pestrým. Johatingeorgenstadt v Krušných Horách.
 10. Leštěnec stříbrnatý, z Freiberka v Sasku, chová až 87 procent stříbra; krystalovaný v osmistěnech a v srostlicích osmistěnův. Barvy šedočerné. V rule zarostlý.
 11. Leštěnec střibrnatý, krystalovaný v krychlích a osmistěnech, které činí keříčkovité podoby. Freiberg.
 12. Leštěnec stříbrnatý, krystalovaný v krychlích. Freiberg.
 13. viz č.14
 14. Temnorudek, pyrargyrit, tmavé krystaly na pravo a nalevo ; na hranách a v tenkých lístcích temně červený, obsahuje až 60% stříbra, lesku je diamantověho. Krystalovaný. Mezi krystaly (prostřed obr. 13.) vápenec, v šestibokých, nízkých destičkách. Andreasberg na Harzu.
 15. Jasnorudek, proustit, chová až 65% stříbra; drobné krystaly světlé, jasné barvy červené, lesku až diamantového. Spolu s hrubými krystaly dolomitu. Freiberg.
 16. Rtuť, jako drobné kapky na rumělce, která povláčí temně šedý pískovec.
 17. Rulmělka, krystaly jasné červené, lesku diamantového; krystalické kusy tohoto nerostu povláčejí tmavou břidlici. Idrie v Kiráňsku.
 18. Rumělka celistvá, vyplňuje trhliny bělavého dolomitu. Celistvý, šedý nerost (nahoře) je leštěnec plavý. Uhry.

Tab. VI. (ve zkratce)

bernard-a-atlas-6

1. Krevel hlízovitý 2. Hnědel kulovitý 3. Hnědel krápníkovitý 4. Hnědel krápníkovitý 5. Göthit 6. a 7. Ruda bobová 8. Ocelek, siderit 9. Kyz magnetový, pyrhotin 10. Vivianit 11. Vivianit 12. Vivianit 13. Skorodit 14. Květ kobaltový, erythrin 15. Dendrity na vápenci (Solnhofen).