Naše nerosty - Kouřimský, Solovjev

Kniha z edice OKO. Ti kdo znají OKO, ví, že základní informace o nerostech zde určitě najdou, a to v přehledné podobě. Popsané nerosty jsou graficky podařeně znázorněny Janem Solovjevem. Kniha vyšla ve vysokém nákladu, a proto ji lze sehnat celkem bez problémů.

Počet stran: 350

nase-nerosty-kourimsky-solovjev

Rozměry: 14 x 10,5 cm
Rok vydání: 1966
Ilustroval Jan Solovjev
Odborně revidovali dr. T. Kruta a dr. E. Kočárek
OKO Svazek 21
Vydalo jako svou 2852. publikaci Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., v Praze 1966.
První vydání. Odpovědný redaktor Václav Netušil.
Výtvarný redaktor Luděk Vimr.
Náklad 22 000 výtisků
13 - 036 - 66 14/66 Vázaný výtisk

nase-nerosty-kourimsky-solovjev-obalka

Obsah

Slovo úvodem 5
Jak sbírat nerosty 9
Co je nerost a hornina 20
O tvaru nerostů 23
O vlastnostech nerostů 45
Vznik a výskyt nerostů 61
Jak zařazujeme nerosty do systému 99
Obrazová část 109
Seznam nerostů 338
Seznam použité a doporučené literatury 345
Abecední rejstřík 347

Ukázka z knihy:

Co je nerost a hornina

Ty kameny, s kterými se sejdete nejčastěji, protože skládají celé skály, nebo je najdete na cestě nebo použité jako stavební kámen, jsou horniny, a nikoli nerosty. Jaký je rozdíl mezi nerostem a horninou? Při výletu do přírody nebo třeba jen na ulici v hromadě kamení seberte a rozbijte jeden kámen! Podívejte se potom pozorně na vzniklou nerovnou plochu. Uvidíte, že kámen se skládá z množství větších i menších zrnek, která mívají různé barvy i různý tvar a velikost. Podobná zrnka můžete vidět, pozorujete-li třeba písek. Tam jsou obvykle bezbarvá průhledná zrnka, více nebo méně zaoblená; to je křemen. Lesknoucí se šupinky je slída a případně zde najdete i další zrna. Křemen, slída nebo zrnka v kamenu jsou nerosty. Balvan sám, který jste rozbili, je kusem horniny. Nerost čili minerál je chemicky i fyzikálně stejnorodá (homogenní) neústrojná (anorganická) přírodnina, ať již pevného, nebo velmi vzácně kapalného skupenství (například rtuť) o určitém známém chemickém složení. Z hlediska chemického jsou nerosty buď sloučeninami, nebo prvky. Za přírodninu pokládáme produkt vzniklý přírodními pochody bez zásahu člověka. Mezi nerosty proto nepočítáme například produkty vznikající při hutnických.....