Naše nerosty - Kouřimský, Solovjev

Kniha z edice OKO. Ti kdo znají OKO, ví, že základní informace o nerostech zde určitě najdou, a to v přehledné podobě. Popsané nerosty jsou graficky podařeně znázorněny Janem Solovjevem. Kniha vyšla ve vysokém nákladu, a proto ji lze sehnat celkem bez problémů.

Počet stran: 350

nase-nerosty-kourimsky-solovjev

Rozměry: 14 x 10,5 cm
Rok vydání: 1966
Ilustroval Jan Solovjev
Odborně revidovali dr. T. Kruta a dr. E. Kočárek
OKO Svazek 21
Vydalo jako svou 2852. publikaci Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., v Praze 1966.
První vydání. Odpovědný redaktor Václav Netušil.
Výtvarný redaktor Luděk Vimr.
Náklad 22 000 výtisků
13 - 036 - 66 14/66 Vázaný výtisk

nase-nerosty-kourimsky-solovjev-obalka

Obsah

Slovo úvodem 5
Jak sbírat nerosty 9
Co je nerost a hornina 20
O tvaru nerostů 23
O vlastnostech nerostů 45
Vznik a výskyt nerostů 61
Jak zařazujeme nerosty do systému 99
Obrazová část 109
Seznam nerostů 338
Seznam použité a doporučené literatury 345
Abecední rejstřík 347

Ukázka z knihy:

Co je nerost a hornina

Ty kameny, s kterými se sejdete nejčastěji, protože skládají celé skály, nebo je najdete na cestě nebo použité jako stavební kámen, jsou horniny, a nikoli nerosty. Jaký je rozdíl mezi nerostem a horninou? Při výletu do přírody nebo třeba jen na ulici v hromadě kamení seberte a rozbijte jeden kámen! Podívejte se potom pozorně na vzniklou nerovnou plochu. Uvidíte, že kámen se skládá z množství větších i menších zrnek, která mívají různé barvy i různý tvar a velikost. Podobná zrnka můžete vidět, pozorujete-li třeba písek. Tam jsou obvykle bezbarvá průhledná zrnka, více nebo méně zaoblená; to je křemen. Lesknoucí se šupinky je slída a případně zde najdete i další zrna. Křemen, slída nebo zrnka v kamenu jsou nerosty. Balvan sám, který jste rozbili, je kusem horniny. Nerost čili minerál je chemicky i fyzikálně stejnorodá (homogenní) neústrojná (anorganická) přírodnina, ať již pevného, nebo velmi vzácně kapalného skupenství (například rtuť) o určitém známém chemickém složení. Z hlediska chemického jsou nerosty buď sloučeninami, nebo prvky. Za přírodninu pokládáme produkt vzniklý přírodními pochody bez zásahu člověka. Mezi nerosty proto nepočítáme například produkty vznikající při hutnických.....

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.