Naše nerosty - Kouřimský, Solovjev

Kniha z edice OKO. Ti kdo znají OKO, ví, že základní informace o nerostech zde najdou v přehledné podobě. Popsané nerosty jsou graficky podařeně znázorněny Janem Solovjevem. Kniha vyšla ve vysokém nákladu, a proto ji lze sehnat celkem bez problémů.

nase-nerosty-kourimsky-solovjev

 • Počet stran: 350
 • Rozměry: 14 x 10,5 cm
 • Rok vydání: 1966
 • Ilustroval: Jan Solovjev
 • Odborně revidovali dr. T. Kruta a dr. E. Kočárek
 • OKO Svazek 21
 • Vydalo jako svou 2852. publikaci Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., v Praze 1966.
 • První vydání. Odpovědný redaktor Václav Netušil.
 • Výtvarný redaktor Luděk Vimr.
 • Náklad 22 000 výtisků
 • 13 - 036 - 66 14/66 Vázaný výtisk

nase-nerosty-kourimsky-solovjev-obalka

Obsah

 • Slovo úvodem 5
 • Jak sbírat nerosty 9
 • Co je nerost a hornina 20
 • O tvaru nerostů 23
 • O vlastnostech nerostů 45
 • Vznik a výskyt nerostů 61
 • Jak zařazujeme nerosty do systému 99
 • Obrazová část 109
 • Seznam nerostů 338
 • Seznam použité a doporučené literatury 345
 • Abecední rejstřík 347

Ukázka z knihy:

Co je nerost a co hornina?

Ty kameny, s kterými se sejdete nejčastěji, protože skládají celé skály, nebo je najdete na cestě nebo použité jako stavební kámen, jsou horniny, a nikoli nerosty. Jaký je rozdíl mezi nerostem a horninou? Při výletu do přírody nebo třeba jen na ulici v hromadě kamení seberte a rozbijte jeden kámen! Podívejte se potom pozorně na vzniklou nerovnou plochu. Uvidíte, že kámen se skládá z množství větších i menších zrnek, která mívají různé barvy i různý tvar a velikost. Podobná zrnka můžete vidět, pozorujete-li třeba písek. Tam jsou obvykle bezbarvá průhledná zrnka, více nebo méně zaoblená; to je křemen. Lesknoucí se šupinky je slída a případně zde najdete i další zrna. Křemen, slída nebo zrnka v kamenu jsou nerosty. Balvan sám, který jste rozbili, je kusem horniny.

Nerost čili minerál je chemicky i fyzikálně stejnorodá (homogenní) neústrojná (anorganická) přírodnina, ať již pevného, nebo velmi vzácně kapalného skupenství (například rtuť) o určitém známém chemickém složení. Z hlediska chemického jsou nerosty buď sloučeninami, nebo prvky. Za přírodninu pokládáme produkt vzniklý přírodními pochody bez zásahu člověka. Mezi nerosty proto nepočítáme například produkty vznikající při hutnických.....

Naše nabídka nerostů.