Naše nerostné bohatství - Kouřimský, Pros

Kniha, která se vám dostává do rukou, se zabývá nerostným bohatstvím naší vlasti. Snad není nezajímavé říci si o něm něco. Vždyť nerostné bohatství každého státu vytváří surovinovou základnu téměř pro všechen průmysl a stává se tak předpokladem pro dobrý a bohatý život všech jeho obyvatel. Mnozí se domnívají, že v ČSSR jsou téměř všechny možné nerostné suroviny. Jiní tvrdí, že u nás už skoro nic není, že vše musíme dovážet. I na tyto otázky chce odpovědět tato kniha. 

nase-nerostne-bohatstvi-kourimsky-pros

V její prvé části jsou vysvětleny základní pojmy. Čtenář se dočte, co to jsou nerostné suroviny, co to jsou rudy a jaký význam má a v historii měl vztah člověka ke kamenům vůbec. V knize se pojednává o tom, jak se nerostné suroviny těží a jak se vyhledávají. Následuje přehled geologických poměrů naší vlasti. I ty je třeba znát, protože všechno nerostné bohatství je přímo závislé na geologických poměrech. V atlasové části knihy jsou probírány jednotlivé nerostné suroviny. Pozornost je věnována nejen surovinám a jejich nalezištím u nás dnes těženým, ale i těm, které se kdysi těžily a dnes zůstávají jen historickou vzpomínkou. V atlasové části se však mnohdy zmiňujeme i o některých nerostech a jejich nalezištích, které dosud nemají praktický význam. Je třeba i o nich vědět, protože nelze vyloučit, že mnohé z nich se v budoucnu mohou stát významnými. Velký rozvoj techniky v současné době tomu dává všechny předpoklady.

V knize se zmiňujeme i o některých důležitých zajímavostech z ciziny. Jednak to patří trochu k všeobecnému vzdělání, jednak nikdy nevíme, zda tyto příklady nemohou být jednou důležité i pro naši praxi. Vždyť i u nás lze ještě objevit mnohé, co je dosud skryto a neznámo, i když naše země jsou poměrně dokonale geologicky probádané. Všem nerostům a horninám není v knize věnována zcela stejná pozornost. Vždyť také zdaleka ne všechny suroviny jsou stejně významné. Také údaje u jednotlivých nerostů nejsou voleny jednotně. Jsou vybírány tak, aby pokud možno výstižně charakterizovaly pojednávané nerosty. Tak třeba o štěpnosti, vrypu, tvrdosti a jiných vlastnostech hovoříme především tam, kde tyto údaje jsou významné, protože pomáhají příslušný nerost charakterizovat nebo umožňují jeho rozlišení od některých dalších a podobných. Přál bych si, aby tato kniha zvýšila zájem o naši nerostnou přírodu a aby pomohla informovat o skutečném bohatství naší vlasti. V Praze v prosinci 1979 Dr. Jiří Kouřimský, CSc. (text z knihy - slovo úvodem)

Kniha o nerostech z edice OKO - Albatros

Počet stran: 460
Náklad 25 000 výtisků
Edice OKO, svazek 52.
Pro čtenáře od 12 let
I. vydání. 13-757-82 14/66
Rozměry knihy: 10,5 x 14,5 cm
Graficky upravil Luděk Vimr.
Vydal jako svou 5880. publikaci Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, v Praze roku 1982.

Jiří Kouřimský - Naše nerostné bohatství - Ilustroval Ladislav Pros 

nase-nerostne-bohatstvi-kourimsky-pros-obalka-1

Obsah knihy:

Slovo úvodem 5 Co to jsou nerostné suroviny 7 Člověk a kámen 28 Vznik a výskyt nerostných surovin v ČSSR 46 Železné rudy 87 Manganové rudy 120 Rudy niklu a kobaltu 133 Chrómové rudy 144 Titanové rudy 147 Wolframové rudy 152 Molybdenové rudy 155 Cínové rudy 158 Olověné rudy 161 Zinkové rudy 173 Měděné rudy 179 Stříbrné rudy 199 Rtutové rudy 209 Zlaté rudy 218 Antimonové rudy 224 Arzénové rudy 235 Radioaktivní suroviny 240 Suroviny hliníku 257 Sirné rudy 260 Ostatní rudy 283 Baryt 291 Celestin 298 Kamenná sůl 301 Apatit 304 Fluorit 307 Tuha 311 Azbesty 314 Slídy 319 Živce 331 Kaolín 341 Vápenec a aragonit 343 Magnezit 362 Dolomit 365 Mastek 370 Sádrovec a anhydrit 373 Ostatní nerudní suroviny 378 Drahé kameny 390 Nerostná paliva 444 Vysvětlivky 451 Rejstřík 454

Ukázka z knihy:

nase-nerostne-bohatstvi-kourimsky-pros-2

nase-nerostne-bohatstvi-kourimsky-pros-ukazka

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.