Naše nerostné bohatství - Kouřimský, Pros

Kniha, která se vám dostává do rukou, se zabývá nerostným bohatstvím naší vlasti. Snad není nezajímavé říci si o něm něco. Vždyť nerostné bohatství každého státu vytváří surovinovou základnu téměř pro všechen průmysl a stává se tak předpokladem pro dobrý a bohatý život všech jeho obyvatel. Mnozí se domnívají, že v ČSSR jsou téměř všechny možné nerostné suroviny. Jiní tvrdí, že u nás už skoro nic není, že vše musíme dovážet. I na tyto otázky chce odpovědět tato kniha.

nase-nerostne-bohatstvi-kourimsky-pros

V její prvé části jsou vysvětleny základní pojmy. Čtenář se dočte, co to jsou nerostné suroviny, co to jsou rudy a jaký význam má a v historii měl vztah člověka ke kamenům vůbec. V knize se pojednává o tom, jak se nerostné suroviny těží a jak se vyhledávají. Následuje přehled geologických poměrů naší vlasti. I ty je třeba znát, protože všechno nerostné bohatství je přímo závislé na geologických poměrech. V atlasové části knihy jsou probírány jednotlivé nerostné suroviny. Pozornost je věnována nejen surovinám a jejich nalezištím u nás dnes těženým, ale i těm, které se kdysi těžily a dnes zůstávají jen historickou vzpomínkou. V atlasové části se však mnohdy zmiňujeme i o některých nerostech a jejich nalezištích, které dosud nemají praktický význam. Je třeba i o nich vědět, protože nelze vyloučit, že mnohé z nich se v budoucnu mohou stát významnými. Velký rozvoj techniky v současné době tomu dává všechny předpoklady.

V knize se zmiňujeme i o některých důležitých zajímavostech z ciziny. Jednak to patří trochu k všeobecnému vzdělání, jednak nikdy nevíme, zda tyto příklady nemohou být jednou důležité i pro naši praxi. Vždyť i u nás lze ještě objevit mnohé, co je dosud skryto a neznámo, i když naše země jsou poměrně dokonale geologicky probádané. Všem nerostům a horninám není v knize věnována zcela stejná pozornost. Vždyť také zdaleka ne všechny suroviny jsou stejně významné. Také údaje u jednotlivých nerostů nejsou voleny jednotně. Jsou vybírány tak, aby pokud možno výstižně charakterizovaly pojednávané nerosty. Tak třeba o štěpnosti, vrypu, tvrdosti a jiných vlastnostech hovoříme především tam, kde tyto údaje jsou významné, protože pomáhají příslušný nerost charakterizovat nebo umožňují jeho rozlišení od některých dalších a podobných. Přál bych si, aby tato kniha zvýšila zájem o naši nerostnou přírodu a aby pomohla informovat o skutečném bohatství naší vlasti. V Praze v prosinci 1979 Dr. Jiří Kouřimský, CSc. (text z knihy - slovo úvodem)

Kniha z edice OKO - Albatros

 • Počet stran: 460
 • Náklad 25 000 výtisků
 • Edice OKO, svazek 52.
 • Pro čtenáře od 12 let
 • I. vydání. 13-757-82 14/66
 • Rozměry knihy: 10,5 x 14,5 cm
 • Graficky upravil Luděk Vimr.
 • Vydal jako svou 5880. publikaci Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, v Praze roku 1982.

Jiří Kouřimský - Naše nerostné bohatství - Ilustroval Ladislav Pros 

nase-nerostne-bohatstvi-kourimsky-pros-obalka-1

Obsah knihy:

 • Slovo úvodem 5
 • Co to jsou nerostné suroviny 7
 • Člověk a kámen 28
 • Vznik a výskyt nerostných surovin v ČSSR 46
 • Železné rudy 87
 • Manganové rudy 120
 • Rudy niklu a kobaltu 133
 • Chrómové rudy 144
 • Titanové rudy 147
 • Wolframové rudy 152
 • Molybdenové rudy 155
 • Cínové rudy 158
 • Olověné rudy 161
 • Zinkové rudy 173
 • Měděné rudy 179
 • Stříbrné rudy 199
 • Rtutové rudy 209
 • Zlaté rudy 218
 • Antimonové rudy 224
 • Arzénové rudy 235
 • Radioaktivní suroviny 240
 • Suroviny hliníku 257
 • Sirné rudy 260
 • Ostatní rudy 283
 • Baryt 291
 • Celestin 298
 • Kamenná sůl 301
 • Apatit 304
 • Fluorit 307
 • Tuha 311
 • Azbesty 314
 • Slídy 319
 • Živce 331
 • Kaolín 341
 • Vápenec a aragonit 343
 • Magnezit 362
 • Dolomit 365
 • Mastek 370
 • Sádrovec a anhydrit 373
 • Ostatní nerudní suroviny 378
 • Drahé kameny 390
 • Nerostná paliva 444
 • Vysvětlivky 451
 • Rejstřík 454

nase-nerostne-bohatstvi-kourimsky-pros-2

nase-nerostne-bohatstvi-kourimsky-pros-ukazka