Moravské vltavíny - Milan Trnka, Stanislav Houzar

 Vše o moravských vltavínech...

Počet stran: 116

Rozměry: 17 x 24 cm
Hmotnost 430 gramů
Rok vydání: 1991
Náklad: 2000ks
ISBN / ISSN 80-85048-20-5
Vydavatel: Muzejní a vlastivědná společnost, Brno
Edice: Vlastivědná knihovna moravská - 76. svazek

Náš názor: Kniha nabitá informacemi - vřele doporučujeme. Stačí se podívat na obsah uvedený níže a je jasné, že informací je v knize opravdu dostatek.

moravske-vltaviny-milan-trnka-stanislav-houzar

Obsah
Předmluva 5
Stručná charakteristika tektitů (M. Trnka) 7
Severoamerické tektity a mikrotektity 8
Urengoity 9
Vltavíny 9
Tektity z Pobřeží Slonoviny (ivority a mikroivority) 10
Irgizity a mikroirgizity 10
Australsko-asijské tektity a mikrotektity 11
Historický přehled vývoje poznání moravských vltavínů (S. Houzar, A. Přichystal, M. Trnka) 12
Vltavín jako surovina v pravěku (A. Přichystal) 12
Objev vltavínů na Moravě 14
Historie výzkumu moravských vltavínů 16
Sbírky moravských vltavínů 20
Vlastnosti tektitů se zaměřením na moravské vltavíny (M. Trnka) 23
Tvar, jeho vývoj a povrchová skulptura 23
Primární tvary 23
Ablace 26
Tříštění, mechanické opracování a chemická koroze 29
Fyzikální vlastnosti 36
Hmotnost 36
Hustota a objemová hmotnost 38
Pnutí 38
Pevnost, křehkost, tvrdost 39
Barva 40
Index lomu světla 42
Viskozita a tavitelnost 42
Teplotní roztažnost 43
Povrchové napětí 44
Vnitřní struktura 44
Základní hmota 44
Lechatelierit 46
Šlíry a další sklovité uzavřeniny 47
Bubliny 47
Krystalické uzavřeniny 49
Chemické složení 49
Obsah hlavních a stopových prvků 49
Izotopy 58
Složení a tlak plynů v bublinách 59
Naleziště moravských vltavínů (S. Houzar, M. Trnka) 61
Geologie a petrografie vltavínonosných sedimentů na Moravě (S. Houzar, M. Trnka) 80
Charakteristika dílčích území 80
Území mezi Třebíči a Moravskými Budějovicemi 80 Kožichovice 83 Území mezi Stropešínem a Dukovany 84 Mohelno 88 Území mezi Hrotovicemi a Rešicemi 88 Suchohrdly — Kuchařovice 88 Ostatní naleziště v okolí Znojma a Ivančic 89
Vznik, vývoj a stratigrafie vltavínonosných sedimentů 89
Pádové pole moravských vltavínů 89
Vývoj vltavínonosných sedimentů 90
Stratigrafie vltavínonosných sedimentů 92
Vznik vltavínů (M. Trnka) 94
Stručný přehled názorů na vznik tektitů 94
Pozemský vznik tektitů 94
Vznik tektitů na Měsíci 95
Meteoritový vznik tektitů 95
Ostatní mimozemské hypotézy 96
Meteoritové krátery a základní principy impaktové teorie 96
Kráter Ries 98
Zdrojový materiál vltavínů 102
Modifikace chemického složení zdrojových hornin při vzniku vltavínů 103
Let vltavínové hmoty z Riesu a pád vltavínů 104
Literatura 105

Předmluva z knihy:

Na polích a v pískovnách jižních Čech a jihozápadní Moravy se vyskytují drobné kousky zeleného nebo hnědozeleného přírodního skla s často vrásčitým nebo jamkovaným povrchem. Podle řeky Vltavy, v jejíž blízkosti leží jejich původní naleziště, získaly své jméno - vltavíny. Protože jde o „kamínky" vzácné, které jsou navíc ve svém prostředí prvkem poněkud neobvyklým a cizorodým, staly se předmětem zájmu geologů, mineralogů a sběratelů nerostů. A pozornost jim věnují nejen tito odborníci, ale i další zvídaví zájemci o přírodu a vlastně všichni lidé, milující věci tak trochu zahalené tajemstvím. Zvláště v poslední době vltavíny zaujaly i mnohé ženy pro svou přirozenou krásu, která umožňuje jejich využití ve špercích. Zmínka o vltavínech často vyvolává otázku, jak a proč se k nám dostaly a jaká byla jejich minulost. Přestože se pokusíme využít dosavadních poznatků badatelů z téměř celého světa, podaří se nám jen zčásti nahlédnout do jejich tajů. Mnoho otázek kolem nich je dosud nedořešených a otevřených a nebo na ně existuje více, často protichůdných názorů. I tyto neúplné malosti však naznačují, že vznik vltavínů a jiných tektitů je pravděpodobně pouze jedním z důsledků gigantických přírodních katastrof, jaké dějiny lidstva naštěstí nepamatují a které si ani nedokážeme dobře představit. Moravské vltavíny, ačkoliv vznikly společně s ostatními, mají některé poněkud odlišné vlastnosti. V minulosti jim byla sice věnována značná pozornost, ale zdaleka ne taková jako jihočeským. Důvodem bylo nejspíše jejich podstatně menší množství, méně atraktivní vzhled a v neposlední řadě i nedostatek pískoven a jiných odkryvů založených v sedimentech s vltavíny. Naší snahou bylo proto alespoň částečné smazání tohoto rozdílu v poznání moravských a českých vltavínů a shrnutí dosavadních znalostí o jejich historii, vlastnostech, nalezištích, prostředí výskytu a vzniku. Z širšího pohledu je u nás tektitová problematika rozvedena především ve „Vývoji poznání vltavínů I—IV" D. Adamovské a A. Adamovského (Pedagogická fakulta České Budějovice 1965, 1967, 1968, 1973), v přehledné monografii R. Rosta „Vltavíny a tektity" (Academia 1972) a v nedávno vydané knize „Přírodní skla" od V. Boušky a kol. (Academia 1987). Protože však výzkum moravských vltavínů je natolik úzce spjat s poznáváním ostatních tektitů, bylo nutné některé kapitoly zaměřit obecněji i zde. Teprve tak můžeme získat celkový obraz o této mimořádně zajímavé přírodnině Třebíčska a srovnat ji s dalšími příbuznými skly u nás i v cizině. Za četné cenné rady, připomínky, návrhy a doplňky, jejichž zásluhou dostala tato knížka konečnou podobu, srdečně děkujeme doc. dr. Vladimíru Bouškovi, DrSc., a prof. dr. Rudolfu Rostovi. Jim, stejně jako dalším odborníkům, patří i dík za ochotné zapůjčení vlastní, u nás jinak nedostupné, ale zároveň nepostradatelné literatury.

Vydala Muzejní a vlastivědná společnost v Brně ve spolupráci se Západomoravským muzeem v Třebíči
AUTOŘI: Dr. MILAN TRNKA je český mineralog a spoluautor knihy o moravských vltavínech. - RNDr. STANISLAV HOUZAR Ph.D. je český geolog a mineralog, autor prací z oboru (např. Moravské vltavíny (1991), Osobnosti Moravského zemského muzea (František Dvorský, 1996)

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.