Kdo by neznal vltavín...

Vltavín, nebo také moldavit (moldawec), je u nás jedním z nejznámějších drahých kamenů. Četná naleziště těchto zelených tektitů se nacházejí především na území jižních Čech, ale jejich výskyt je doložen i v západních Čechách a v Německu. Omezené území, na kterém se vltavíny vyskytují, je důsledkem dávného dopadu vesmírného tělesa v prostoru dnešního bavorského města Nördlingen.

poznej-vltavin

Stopy po dávné katastrofě

Aktuální poznatky přisuzují vznik vltavínů katastrofě, která se odehrála na území dnešního Německa zhruba před 15 milióny lety. V té době ještě předchůdci moderních lidí zdaleka neopouštěli Afriku. Asi kilometr široké vesmírné těleso, jehož dopad způsobil vymrštění obrovského množství materiálu do zemském atmosféry, vytvořilo gigantický kráter Ries. Roztavená hornina pršela stovky kilometrů daleko, především pak do míst v okolí dnešního horního toku Vltavy. Část horniny se vlivem vysokých teplot přeměnila v materiál zelenkavé barvy, který je dnes velmi ceněným a raritním drahým kamenem. Geologové odhadují, že se takto utvořilo až 300 tun vltavínů.

tektit-vltavin-drahy-kamen

Na foto: Jeden vltavín, při dopadajícím světle a níže podsvícený.

Vltavíny můžete obdivovat v muzeích i ve vlastní sbírce

Obdivovat unikátní vltavíny můžete v mnoha muzeích. Největší sbírkou se může chlubit Národní muzeum v Praze, ale pěkné exponáty jsou ke shlédnutí třeba v Moravském zemském muzeu v Brně, v Týně nad Vltavou nebo v Třebíči, kde je také možné spatřit největší vystavovaný vltavín o váze 232,5 gramů. Za největší nález se však považuje kámen o váze 265,5 gramů. Ten však není k vidění.

vltaviny-5-kusu

Na foto: podsvícené vltavíny

Kopání vltavínů je nelegální

Podle jedné z jihočeských tradic bývalo zvykem, že mladý muž musel na důkaz lásky věnovat své budoucí nevěstě vltavín. V nedávné minulosti bylo těchto kamenů v kraji dostatek. Dnes už se na povrchu prakticky nevyskytují a bylo by potřeba kopat, což je nelegální ve smyslu zákona o ochraně přírody. Kopáči s vidinou rychlého zisku, přesto hloubí jámy v nočních hodinách a konají tak pod hrozbou trestu.

vltavin-prosvetleny-denni-svetlo

Na foto: Jeden vltavín, podsvícený a při dopadajícím světle.

Hodnota vltavínů neustále roste. Cení se tvar nalezeného kamene, míra poškození, zbarvení, lokalita nálezu a další. Vltavín vyhledávají sběratelé z celého světa, ale také lidé, kteří věří v moc drahých kamenů. Pokud byste si chtěli vltavín pořídit do své sbírky, na nic nečekejte, cena za poslední roky znatelně narostla, a není důvod se domnívat, že by tomu mělo být v budoucnu jinak.

vltavin-1ks