Nerosty v křížovkách

Křížovkářský slovníček nerostů, minerálů a kamenů obecně. V prvním sloupci tabulky naleznete legendu křížovky, v druhém sloupci hledaný výraz a v třetím sloupci počet písmen výrazu.

Nejhledanější dotazy v křížovkách na nerosty (minerály):

 Nerosty v křížovkách

Nerost

Nerost neboli minerál je prvek nebo sloučenina, která je za normálních podmínek krystalická a která vznikla jako produkt geologických pochodů.

nerost VAD 3
nerost ARIT 4
nerost ERRIT 5
nerost ORTIT 5
nerost SALIT 5
nerost HADEC 5
nerost ERRIT 5
nerost ORTIT 5
nerost SALIT 5
nerost ŽIVEC 5
nerost KŘEMEN 6
nerost ALANIT 6
nerost GRANÁT 6
nerost ERIKIT 6
nerost NORDIT 6
nerost ALUNIT 6
nerost LEPTIT 6
nerost SIRNÍK 6
nerost ABICHIT 6
nerost ADELIT 6
nerost OTAVIT 6
nerost AVALIT 6
nerost KŘEMEN 6
nerost ALANIT 6
nerost GRANÁT 6
nerost ERIKIT 6
nerost NORDIT 6
nerost ALUNIT 6
nerost LEPTIT 6
nerost SIRNÍK 6
nerost ABICHIT 6
nerost ADELIT 6
nerost OTAVIT 6
nerost AVALIT 6
nerost ANATAS 6
nerost OLIVÍN 6
nerost ALIPIT 6
nerost EUKLAS 6
nerost AMICIT 6
nerost JASPIS 6
nerost AZURIT 6
nerost ADULÁR 6
nerost MINERÁL 7
nerost ANTIMON 7
nerost NOVAKIT 7
nerost MINERÁL 7
nerost ANTIMON 7
nerost NOVAKIT 7
nerost CHALCEDON 8
nerost LABRADORIT 10

 

Černý nerost

Názvy černých nerostů používaných v křížovkách naleznete níže. Podívejte se i na článek o modrých kamenech.

černý nerost BUREL 5
černý nerost AUGIT 5
černý nerost ORTIT 5
černý nerost URANIT 6
černý nerost ILVAIT 6
černý nerost SKORYL 6
černý nerost AMFIBOL 7
černý nerost AKANTIT 7
černý nerost TENORIT 7
černý nerost AKANTIT 7
černý nerost MELANIT 7
černý nerost TITANIT 7
černý nerost PSILOMELAN 10

 

Čtverečný nerost

Krystaly čtverečné soustavy mají pět rovin souměrnosti. Otáčíme-li svisle orientovaným krystalem čtverečné soustavy, dostaneme se do polohy shodné s výchozí polohou čtyřikrát. Svislá osa je tedy čtyřčetná. Krystaly mívají čtvercovitý průřez a zpravidla na nich převládají čtyřboké hranoly.

čtverečný nerost STANIN 6
čtverečný nerost KEATIT 6
čtverečný nerost ANATAS 6
čtverečný nerost ZIRKON 6
čtverečný nerost EKANIT 6
čtverečný nerost CHIOLIT 6
čtverečný nerost KAMINIT 7
čtverečný nerost XENOTIM 7
čtverečný nerost STOLZIT 7
čtverečný nerost MELILIT 7
čtverečný nerost NATISIT 7
čtverečný nerost VESUVIAN 8
čtverečný nerost CHALKOLIT 8
čtverečný nerost CHILLAGIT 8
čtverečný nerost SKAPOLIT 8
čtverečný nerost TETRATENIT 10

 

Druh nerostu

V současnosti (2022) je známo asi 5800 druhů minerálů. Počet není konečný a každým rokem bývá objeveno a popsáno kolem padesáti nových minerálů.

druh nerostu TIZA 4
druh nerostu TRONA 5
druh nerostu BARYT 5
druh nerostu SALIT 5
druh nerostu ANATAS 6
druh nerostu KAINIT 6
druh nerostu KALAIT 6
druh nerostu OLIVÍN 6
druh nerostu ZIRKON 6
druh nerostu LIMONIT 7
druh nerostu ILMENIT 7
druh nerostu NIVENIT 7
druh nerostu ORTORULA 8
druh nerostu KARNALIT 8

 

Jednoklonný nerost

Jednoklonná, monoklinická krystalová soustava je jedna ze sedmi krystalografických soustav. Krystaly této soustavy jsou souměrné podle jedné roviny souměrnosti (dělí krystal na dvě zrcadlově stejné poloviny).

jednoklonný nerost AKMIT 5
jednoklonný nerost TALEK 5
jednoklonný nerost TRONA 5
jednoklonný nerost AUGIT 5
jednoklonný nerost TALEK 5
jednoklonný nerost IKAIT 5
jednoklonný nerost EDENIT 6
jednoklonný nerost INYOIT 6
jednoklonný nerost AMICIT 6
jednoklonný nerost ALANIT 6
jednoklonný nerost MASTEK 6
jednoklonný nerost ILESIT 6
jednoklonný nerost EGIRÍN 6
jednoklonný nerost EDENIT 6
jednoklonný nerost KERNIT 6
jednoklonný nerost ROSASIT 7
jednoklonný nerost TOBELIT 7
jednoklonný nerost LINARIT 7
jednoklonný nerost TITANIT 7
jednoklonný nerost INDERIT 7
jednoklonný nerost TOBELIT 7
jednoklonný nerost ALLANIT 7
jednoklonný nerost ALUMINIT 8
jednoklonný nerost TREMOLIT 8
jednoklonný nerost GRUNERIT 8
jednoklonný nerost BARROISIT 9

 

Klencový nerost

Klencová soustava bývá někdy pro zjednodušení řazena do soustavy šesterečné. Tyto soustavy mají stejný typ osního kříže a liší se četností svislé osy.

klencový nerost UVIT 4
klencový nerost ARSEN 5
klencový nerost BISMUT 6
klencový nerost KALCIT 6
klencový nerost KŘEMEN 6
klencový nerost MOHSIT 6
klencový nerost ANKERIT 7
klencový nerost DOLOMIT 7
klencový nerost CHABAZIT 7
klencový nerost MAGNEZIT 8
klencový nerost CINABARIT 9
klencový nerost NITRONATRIT 11

 

Kosočtverečný nerost

 Minerály krystalující v této soustavě mají v průřezu tvar kosočtverce (nebo se tvar průřezu kosočtverci blíží).

kosočtverečný nerost ADAMIN 6
kosočtverečný nerost ADELIT 6
kosočtverečný nerost NORDIT 6
kosočtverečný nerost CHAPMANIT 7
kosočtverečný nerost AKANTIT 7
kosočtverečný nerost CHALKOSIN 8
kosočtverečný nerost AESCHYNIT 8

 

Krychlový nerost

Krystaly krychlové soustavy mají nejvíce rovin souměrnosti (9). Na krystalech se často uplatňuje krychle, osmistěn, dvanáctistěn kosočtverečný nebo dvanáctistěn pětiúhelníkový.

krychlový nerost CHROMIT 6
krychlový nerost CHLOANTIT 8

 

Lesklý nerost

Jednou z vlastností, která pomáhá k určení minerálu se řadí i lesk. Lesk vzniká odrazem světla od krystalových nebo štěpných ploch nerostů.

lesklý nerost SLÍDA 5
lesklý nerost ANATAS 6
lesklý nerost OKENIT 6
lesklý nerost ALAMOZIT 8

 

Šesterečný nerost

šesterečný nerost ARIT 4
šesterečný nerost AARIT 5
šesterečný nerost OLGIT 5
šesterečný nerost IDAIT 5
šesterečný nerost BERYL 5
šesterečný nerost CERIT 5
šesterečný nerost IDAIT 5
šesterečný nerost OLGIT 5
šesterečný nerost CERIT 5
šesterečný nerost AARIT 5
šesterečný nerost KALCIT 6
šesterečný nerost ANATAS 6
šesterečný nerost GRAFIT 6
šesterečný nerost APATIT 6
šesterečný nerost APATIT 6
šesterečný nerost ANATAS 6
šesterečný nerost KALCIT 6
šesterečný nerost ARMENIT 7
šesterečný nerost ARMENIT 7
šesterečný nerost TIPTOPIT 8
šesterečný nerost TIPTOPIT 8
šesterečný nerost TRISTRAMIT 10

 

Technický nerost

technický nerost APATIT 6

 

Tvrdý nerost

 V mineralogii se k určení tvrdosti nerostů používá nejčastěji Mohsova stupnice, která je založena na předpokladu, že tvrdší minerál zanechá v měkčím minerálu vryp.

tvrdý nerost ŽULA 4
tvrdý nerost GRANIT 6
tvrdý nerost KORUND 6
tvrdý nerost KŘEMEN 6
tvrdý nerost DIAMANT 7
tvrdý nerost ROHOVEC 7

 

Vzácný nerost

 Celkově známe cca 5800 minerálů, ale "běžně se vyskytujících" je kolem 300 druhů a pro tvorbu hornin je významných dokonce jen několik desítek.

vzácný nerost MELIT 5
vzácný nerost JODID 5
vzácný nerost RINKIT 6
vzácný nerost LANGIT 6
vzácný nerost OTAVIT 6
vzácný nerost ADELIT 6
vzácný nerost OKENIT 6
vzácný nerost TILASIT 7
vzácný nerost FENAKIT 7
vzácný nerost VATERIT 7
vzácný nerost ALLANIT 7
vzácný nerost ANDORIT 7
vzácný nerost ALAKTIT 7
vzácný nerost PARKERIT 8
vzácný nerost ARDENNIT 8

 

Zelený nerost

Podívejte se na náš článek o zelených kamenech, kde najdete další minerály se zelenou barvou.

zelený nerost CHLORIT 6
zelený nerost AVALIT 6
zelený nerost MALACHIT 7
zelený nerost TIROLIT 7

 

Minerál

Výrazy minerál a nerost jsou synonyma a znamenají totéž. Seznamy výrazů do křížovek zde v článku jsou seřazeny dle nejčastější dotazů a jsou tedy některých případech duplicitní. Je to dáno vyšší četností výrazu nerost v legendě křížovky.

minerál RUDA 4
minerál ARIT 4
minerál RUTIL 5
minerál OPÁL 5
minerál ODINIT 6
minerál APATIT 6
minerál RAUVIT 6
minerál ZIRKON 6
minerál APATIT 6
minerál KALCIT 6
minerál KLENEC 6
minerál KORUND 6
minerál KŘEMEN 6
minerál MASTEK 6
minerál NEROST 6
minerál OLIVÍN 6
minerál VLTAVÍN 7
minerál SIDERIT 7
minerál FENAKIT 7
minerál FLUORIT 7
minerál KAZIVEC 7
minerál NATROLIT 8
minerál ORTOKLAS 8
minerál REDRUTHIT 9
minerál STAUROLIT 9

 

Jílový minerál

jílový minerál CARNAT 6
jílový minerál NAKRIT 6
jílový minerál KARNAT 6
jílový minerál ANAUXIT 7
jílový minerál KAOLINIT 8
jílový minerál SAUKONIT 8
jílový minerál SEPIOLIT 8

 

Jednoklonný minerál

jednoklonný minerál AMICIT 6
jednoklonný minerál TILASIT 7
jednoklonný minerál AKANTIT 7
jednoklonný minerál TIRODIT 7
jednoklonný minerál TITANIT 7

 

Klencový minerál

klencový minerál DOLOMIT 7
klencový minerál ILMENIT 7

 

Šesterečný minerál

šesterečný minerál ARIT 4
šesterečný minerál APATIT 6

 

Drahý kámen

Aby byl minerál (nerost) zařazen do vybrané společnosti drahých kamenů, musí splňovat určitá kritéria.

drahý kámen KAMEJ 5
drahý kámen SAFÍR 5
drahý kámen TOPAS 5
drahý kámen DÉMANT 6
drahý kámen KORUND 6
drahý kámen MORION 6
drahý kámen SPINEL 6
drahý kámen TORKAS 6
drahý kámen KARNEOL 7
drahý kámen DIAMANT 7
drahý kámen DIOPSID 7
drahý kámen KARNEOL 7
drahý kámen DRAHOKAM 8
drahý kámen DRAHOKAM 8
drahý kámen CHRYSOBERYL 9
drahý kámen POLODRAHOKAM 12

 

Drahokam

Podívejte se na naši nabídku šperkových kamenů.

drahokam KAMEI 5
drahokam KAMEJ 5
drahokam KUNZIT 5
drahokam MUGLE 5
drahokam ADULAR 6
drahokam DÉMANT 6
drahokam EPIDOT 6
drahokam EUKLAS 6
drahokam GRANÁT 6
drahokam GRANIT 6
drahokam JARGON 6
drahokam KAMEJE 6
drahokam OLIVÍN 6
drahokam PRASEM 6
drahokam DÉMANT 6
drahokam KLENOT 6
drahokam AMETYST 7
drahokam CYMOFAN 7
drahokam DIAMANT 7
drahokam HYACINT 7
drahokam ALMANDIN 8
drahokam BENITOIT 8
drahokam HELIODOR 8
drahokam HIDDENIT 8
drahokam CHRYSOLIT 8
drahokam CHRYZOLIT 8
drahokam MORGANIT 8
drahokam AKVAMARÍN 9
drahokam ANDALUSIT 9
drahokam DRAHOCENNOST 11

 

Polodrahokam

Mezi nejprodávanější druhy polodrahokamů patří tromlované kameny.

polodrahokam ACHÁT 4
polodrahokam GEMA 4
polodrahokam ONYX 4
polodrahokam OPÁL 4
polodrahokam AXINIT 5
polodrahokam KAMEI 5
polodrahokam KAMEJ 5
polodrahokam ADULAR 6
polodrahokam CITRIN 6
polodrahokam CITRÍN 6
polodrahokam GRANÁT 6
polodrahokam HYALIT 6
polodrahokam JADEIT 6
polodrahokam JASPIS 6
polodrahokam KALAIT 6
polodrahokam KORUND 6
polodrahokam MORIÓN 6
polodrahokam NEFRIT 6
polodrahokam OLIVÍN 6
polodrahokam PLASMA 6
polodrahokam PLAZMA 6
polodrahokam PRASEM 6
polodrahokam AMBERÍN 7
polodrahokam AMETYST 7
polodrahokam BONAMIT 7
polodrahokam KARNEOL 7
polodrahokam KŘIŠŤÁL 7
polodrahokam LAZURIT 7
polodrahokam MALACHIT 7
polodrahokam MĚSÍČEK 7
polodrahokam ALABASTR 8
polodrahokam CHALCEDON 8
polodrahokam MOLDAVIT 8
polodrahokam ORTOKLAS 8
polodrahokam PLEONAST 8
polodrahokam HELIOTROP 9
polodrahokam CHRYZOPRAS 9
polodrahokam OLIGOKLAS 9

 

Ostaní výrazy spojené s kameny

autor stupnice tvrdosti MOHS 4
balvan KÁMEN 5
hornina serpentinit HADEC 5
hornina serpentinit HADEC 5
hořečnatý nerost PERIKLAS 8
kámen ŠUTR 4
kámen VALOUN 6
kámen bez hran OBLÁZEK 7
kámen hovor.  ŠUTR 4
kámen latinsky LAPIS 5
kámen menší KAMÍNEK 7
kámen měsíční JASPIS 6
kámen meteorický EROLIT 5
kámen nářečně KAMEŇ 5
kámen ozdobný GEMA 4
kámen ozdobný JADIT 5
kámen ozdobný JANTAR 6
kámen ozdobný KAMEJ 5
kámen rytý ABRAXAS 7
kámen rytý AMULET 6
kámen s řezbou KAMEJ 5
kámen stavební BĚHOUN 6
kámen tvrdý ČEDIČ 5
kámen velký BALVAN 6
kámen vláknitý AMIANT 6
kámen vláknitý ASBEST 6
kámen vřídelní ARAGONIT 8
kámen žilní FLEBOLIT 8
kamenec nerost ALAUN 5
křemičitý nerost SKAPOLIT 8
křesací kámen PAZOUREK 8
minerál NEROST 6
minerály NEROSTY 6
minerály v hornině MAFITY 6
modro-zelený minerál TYRKYS 6
modrý minerál SODALIT 7
monoklinický minerál LAUMONIT 8
nerost alumen KAMENEC 7
nerost alumen KAMENEC 7
nerost hadec OFIT 4
nerost pistacit EPIDOT 6
nerost serpentin HADEC 5
nerost serpentin HADEC 5
nerost serpentinit HADEC 5
nerost serpentinit HADEC 5
nerost vesuvian IDOKRAS 7
nerost vesuvian EGERAN 6
přírodnina NEROST 6
technický nerost APATIT 6
velký kámen BALVAN 6
vzácný nerost ARDENNIT 8
zelenavý nerost ZOISIT 6
zelený až černý minerál EPIDOT 6
zelený drahokam OLIVÍN 6
zelený drahokam EPIDOT 6
zelený minerál TYROLIT 7
zelený minerál OLIVÍN 6
zelený minerál OLIVENIT 8
zelený polodrahokam NEFRIT 6
zelený smaragd BERYL 5
žáruvzdorný nerost SLÍDA 5
žlutozelený nerost NIMIT 5

 

Nerosty v křížovce od A po Z

adular DRAHOKAM 8
adular MĚSÍČEK 7
adular NEROST 6
adular POLODRAHOKAM 12
adular ŽIVEC 5
achát AGÁT 5
achát AGATE 5
achát DRAHOKAM 8
achát CHALCEDON 8
achát NEROST 6
achát ONYX 4
achát POLODRAHOKAM 12
achát SARDONYX 8
akvamarín DRAHOKAM 8
alabastr BĚL 3
alabastr BĚLOBA 6
alabastr BĚLOST 6
alabastr BĚLOSTI 7
alabastr ČISTOTA 7
alabastr POLODRAHOKAM 12
alabastr SÁDROVEC 8
alabastr ÚBĚL 4
alabastrový ÚBĚLOVÝ 7
ametyst DRAHOKAM 8
ametyst POLODRAHOKAM 12
axinit NEROST 6
axinit POLODRAHOKAM 12
azurit LAZUR 5
azurit LAZURIT 7
azurit NEROST 6
baryt NEROST 6
baryt TĚŽIVEC 7
beryl DRAHOKAM 8
beryl NEROST 6
beryl SMARAGD 7
bismut NEROST 6
bismut VISMUT 6
bismut VIZMUT 6
diamant ADAMANT 7
diamant BALLAS 6
diamant DÉMANT 6
diamant DRAHOKAM 8
diamant KARBONÁDO 9
epidot DRAHOKAM 8
epidot NEROST 6
epidot PISTACIT 8
gema DRAHOKAM 8
gema NEROST 6
gema PEČETIDLO 9
gema POLODRAHOKAM 12
granát ALMANDIN 8
granát ALOCHROIT 9
granát ANDRADIT 8
granát APLOM 5
granát DÉMANTOID 9
granát DRAHOKAM 8
granát GROSSULAR 9
granát GROSULAR 8
granát HESONIT 7
granát POLODRAHOKAM 12
granát PYROP 5
granát RHODOLIT 8
granát RODOLIT 7
granát RODONIT 7
granát SPESSARTIN 10
granát TOPAZOLIT 9
granát UVAROVIT 8
hadec ANTIGORIT 9
hadec HORNINA 7
hadec CHRYZOTIL 9
hadec OFIT 4
hadec PIKROLIT 8
hadec SERPENTIN 9
hadec EOZOON 6
hadec SERPENTINIT 11
heliotrop CHALCEDON 9
heliotrop OTOČNÍK 7
heliotrop PIPERONA 8
heliotrop POLODRAHOKAM 12
chalcedon ACHAT 5
chalcedon ACHÁT 5
chalcedon ENHYDROS 8
chalcedon HELIOTROP 9
chalcedon CHRYZOPRAS 10
chalcedon JASPIS 6
chalcedon KARNEOL 7
chalcedon KŘEMEN 6
chalcedon NEROST 6
chalcedon ONYX 4
chalcedon PLASMA 6
chalcedon POLODRAHOKAM 12
chalcedon SARDONYX 8
chryzopras CHALCEDON 9
jaspis HORNINA 7
jaspis CHALCEDON 9
jaspis KÁMEN 5
jaspis KŘEMEN 6
jaspis NEROST 6
jaspis POLODRAHOKAM 12
kalcit BRUNNERIT 9
kalcit ECATOLIT 8
kalcit TRAVERTIN 9
kalcit VÁPENEC 7
karneol CHALCEDON 9
karneol KARNIOL 7
karneol POLODRAHOKAM 12
korund SMIREK 6
křemen AVANTURIN 9
křemen CHALCEDON 9
křemen JASPIS 6
křemen KŘEMEL 6
křemenec KVARCIT 7
křišťál KRYSTAL 7
křišťál POLODRAHOKAM 12
lazurit AZURIT 6
lazurit KŘEMIČITAN 10
lazurit LÁPIS 5
lazurit LAZUL 5
mastek MINERÁL 7
mastek NEROST 6
mastek STEATIT 7
mastek TALCUM 6
mastek TALEK 5
mastek TUČEK 5
moldavit TEKTIT 6
moldavit VLTAVÍN 7
mugle ČOČKOVEC 8
nefrit AMFIBOL 7
olivín CHRYSOLIT 9
olivín CHRYZOLIT 9
olivín PERIDOT 7
onyx ACHÁT 5
onyx CHALCEDON 9
onyx NEROST 6
onyx POLODRAHOKAM 12
opál DRAHOKAM 8
opál MENILIT 7
opál MINERÁL 7
opál NEROST 6
ortokl ADULAR 6
ortoklas POLODRAHOKAM 12
ortoklas ŽIVEC 5
pazourek ROHOVEC 7
slída BIOLIT 6
slída BIONIT 6
slída BIOTIT 6
slída CHLORIT 7
slída ILLIT 5
slída KARNOTIT 8
slída LEPIDOLIT 9
slída MUSKOVIT 8
talek MASTEK 6
talek NEROST 6
talek STEATIT 7
talek TALCUM 6
talek TUČEK 5
titanit KŘEMIČITAN 10
titanit NEROST 6
titanit RUTIL 5
tyrkys MODROZELEŇ 10
vesuvián IDOKRAS 7
vltavín MOLDAVIT 8
vltavín POLODRAHOKAM 12
vltavín TEKTIT 6
živec ADULAR 6
živec AMAZONIT 8
živec KŘEMIČITAN 10
živec LABRADORIT 10
živec MĚSÍČEK 7
živec MIKROKLIN 9
živec MINERÁL 7
živec MYRMEKIT 8
živec NEFELIN 7
živec NEROST 6
živec OLIGOKLAS 9
živec ORTOKLAS 8
živec PLAGIOKLAS 10
živec SANIDIN 7

 

Naše nabídka nejprodávanějších drahých kamenů.