O - geologický slovník

Vysvětlení geologických a mineralogických pojmů začínají na písmeno O.

 • OBLÁZEK - v běžné praxi dobře zaoblené klastické částice většinou o velikosti asi 2 až 5 cm.
 • OBRUSNOST - míra ubývání horniny při obrusné zkoušce; určuje odolnost a tvrdost horniny (důležitá v technické praxi).
 • ODLUČNOST - dělitelnost hornin.
 • ODRAZNOST - schopnost odrážet různě velkou část dopadajícího světla. Zjišťuje se na viz nábrusech a slouží k určování opakních minerálů nebo stupně prouhelnění uhlí.
 • ODŽILEK - podružná žíla omezeného rozsahu, vybíhající z hlavní žíly (např. rudní).
 • OKOLNÍ HORNINA - hornina obklopující vyvřelinovou intruzi nebo nalézající se pod lávovým proudem.
 • OOID - syn. oolit
 • OOLIT - zvláštní druh agregátu složený z malých seménkových nebo kuličkovitých útvarů. Jednotlivé kuličky jsou složeny ze soustředěných vrstviček. Oolity se tvoří srážením vody z vodních roztoků. Větší útvary jsou hrachovce a pizolity.
 • OPAKNÍ MINERÁLY - neprůhledné minerály.
 • ORGANOLIT - nerostná substance organického původu (jantar, uhlí aj.).
 • OROGENNÍ PÁSMO - v současnosti nebo v minulosti aktivní oblast zemské kůry, v nichž vznikala nebo vznikají vrásná pohoří.
 • ORTOKLAS - živec.
 • OZOKERIT - voskovité reziduum (přírodní vosk) po oxidaci lehké ropy. Směs uhlovodíků methanové řady, žluté až černé barvy.