Co je nerost, hornina a drahý kámen?

Vysvětlení pojmů nerost, hornina a drahý kámen. Nerost čili minerál je zpravidla krystalická látka, která vznikla jako výsledek geologických procesů. Hornina je přírodnina složená z jednoho nebo více minerálů. Drahý kámen je přírodní anorganický materiál s výjimkou kovů používaný ve špercích a uměleckých výrobcích. Drahým kamenem může být jak minerál, tak i hornina (např. lapis lazuli).

hornina-drahy-kamen-lapis-lazuli

Co je to nerost čili minerál?

Nerost je synonymum pro minerál. Oba názvy znamenají totéž a používají se stejně často.

Za nerost je považována stejnorodá zpravidla pevná krystalická látka, kterou lze vyjádřit chemickým vzorcem, je anorganického původu a vzniká bez zásahu člověka.

Kromě látek, které splňují mineralogickou definici, jsou za nerosty považovány i další látky. Patří mezi ně například rtuť která je kapalná. Dále některé amorfní látky (opál), látky pocházející z jiných kosmických těles i některé biogenní látky a např. i přirozeně vzniklý led.

Naopak za nerosty není považována voda v kapalném stavu, ropa, nekrystalické bitumenní látky, antropogenní materiály a látky vzniklé zásahem člověka. Přesnou definici a vymezení pojmu "nerost-minerál" naleznete v našem slovníku pojmů: Minerál (nerost) definice

V současnosti je známo přes 6000 minerálů, přičemž každý rok přibývá dalších asi 120 nových.

turmalin-himalaya-mine-california-usa

Na foto: turmalín z california (USA)

Minerály mají mnoho fyzikálních a chemických vlastností, které je možné využít k jejich identifikaci. Mezi fyzikální vlastnosti patří vzhled krystalu, hustota, tvrdost, štěpnost, lom, lesk, tepelné vlastnosti, optické vlastnosti a magnetické vlastnosti. Chemické vlastnosti zahrnují jejich chování při rozpouštění ve vodě, reakci s kyselinami a dalšími látkami.

Minerály mohou vznikat různými způsoby a za různých podmínek. Primární vznik minerálů souvisí s magmatickou činností a tvorbou hornin. Horninu ve které se vykrystalizované minerály nacházejí nazýváme horninou mateční (matrix). Sekundární vznik minerálů se děje při zvětrávání hornin a chemické přeměně primárních minerálů.

Naše nabídka minerálů.

Co je to hornina a jak vzniká?

Horniny, které tvoří zemskou kůru se skládají z různých minerálů, organických složek nebo vulkanického skla. Existují tři základní skupiny hornin: vyvřelé (magmatické), usazené (sedimentární) a přeměněné (metamorfované). Každá skupina má své jedinečné vlastnosti a vzniká za různých podmínek. Na povrchu Země je nejvíce zastoupeno pět hlavních skupin hornin: břidlice, pískovce, žuly a granodiority, vápence a dolomity a bazalty. Tyto horniny tvoří 90  % povrchu Země.

piskovec-utah

Na foto: obrázkový pískovec z Utahu

Co je drahý kámen?

Označením "drahý kámen" máme na mysli jak drahokamy a polodrahokamy, tak i ozdobné kameny. Termín vznikl kvůli nejasnému vymezení v jednotlivých kategoriích a jejich prolínáním. Drahý kámen se musí líbit, musí mít vysoký lesk, lom světla, příjemnou barvu, být čirý nebo průhledný. Někdy stačí splnit jen jednu z vlastností a již se kámen počítá mezi drahé kameny.

chysoberyl-sri-lanka

Na foto: chrysoberyly ze Srí Lanky vystavené v muzeu ve Vídni.

Jak se drahé kameny dělí, naleznete ve slovníku pojmů: Rozdělení drahých kamenů

Prodej šperkových drahých kamenů.