Horniny a ozdobné kameny

Horniny jsou přírodní inhomogenní minerální asociace různého složení, textury a struktury, které vznikly působením geologických procesů a v podobě různých horninových těles vytvářejí zemskou kůru.Chemické složení hornin nelze vyjádřit chemickým vzorcem, lze pouze provést kvantitativní chemickou analýzu, kterou určíme váhová procenta oxidů nejdůležitějších prvků.

Horniny se skládají z minerálů neboli nerostů, u kterých je možné charakterizovat chemické složení, na rozdíl od heterogenních hornin, chemickým vzorcem. Jde tedy o jakési "stavební kameny" skládající systémy vyššího řádu, a to horniny. Přesto, že existují i horniny, které jsou složeny prakticky z jediného minerálu (jako např. vápenec nebo křemenec), není možné jejich celkový chemizmus vyjádřit stechiometrickým vzorcem, protože vždy jsou přítomny i jiné minerály jako příměsi. Mají tedy proměnlivé chemické složení.


Obrázkový pískovec Utah (USA)

Obrázkový pískovec Utah (USA)

Pískovcové obrazy krajiny vytvořila sama příroda před více než 75 miliony lety na území dnešního Utahu (USA). Na počátku procesu bylo velké vnitrozemské moře, které začalo ustupovat vlivem zvedajícího...

Horniny Českomoravské vrchoviny

Horniny Českomoravské vrchoviny

Českomoravská vrchovina je z geologického hlediska velmi pestré území. Je tvořeno několika velkými regionálně-geologickými jednotkami s odlišnou historií a významně jsou zastoupeny horniny vyvřelé, př...